پروپوزال مدیریتی: بررسی نقش تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات الکترونیکی تلفن همراه: مطالعه موردی شرکت همراه اول

 عنوان پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات الکترونیکی تلفن همراه: مطالعه موردی شرکت همراه اول

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزالمقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه عداد صفحات: ۲۱ صفحه

مدل: دارد

فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • تحلیل و تفسیر داده ها
 • حجم نمونه
 • روش نمونه‌گیری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تبلیغات

تبلیغ

دایره المعارف امریکا هم در باب تبلیغ و تعریف آن آورده است، تبلیغ شامل پیامهای دیداری گفتاری است که از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، یک خدمت، یک فکر، یک نقطه نظر و یا یک مارک به خصوص می نماید. (ویژگی های جمله های تجاری)

میتوان سه عامل اساسی را در تبلیغ شناسایی کرد: ۱) پیام: دیداری یا گفتاری، ۲) محصول یا عقیده، ۳) تولید کننده: هر تولیدکننده ای محصول مادی یا معنوی خود را از طریق پیامهایی به مخاطب منتقل می نماید بعضی از دست اندرکاران صنعت تبلیغ چهار عامل را در یک تبلیغات بازرگانی در نظر میگیرند: ۱- فرستنده پیام (آگهی دهنده) ۲- پیام (آگهی) ۳- وسیله ارسال یام (وسایل نشر آگهی) ۴- گیرنده پیام  مخاطب آگهی)  (محمدی-محمد حسین، ۱۳۹۰، ص۱۲)

تبلیغات:

مجموعه فعّالیت هایی است که توسط آن پیام های سمعی و بصری به منظور آگاهی رسانی و تحت تاثیر قرار دادن مردم در خصوص کالاها، ایده ها، نهادها و حتّی افراد و فعّالیتها به طور عمومی منتشر یا توزیع می گردد.

تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها:

۱-مشخص کردن اهداف
۲-تصمیمات در مورد بودجه آگهی
۳-تصمیمات در مورد پیام
۴-تصمیمات در مورد رسانه آگهی
۵-ارزیابی عملیات آگهی (محمدی-محمد حسین، ۱۰۳۹۰،ص۱۲)

انواع طبقه بندی تبلیغات:

_ طبقه بندی بر مبنای هدف

تبلیغات بر مبنای هدف به دو گروه تقسیم می شود:

تبلیغات مصرف کننده: تبلیغاتی که مخاطب آن مصرف کننده نهایی یا شخص است برای این نوع تبلیغات عموما از رسانه جمعی استفاده می شود و بدین دلیل دارای هزینه بسیار زیادی است.
تبلیغات کسب و کاری: که مخاطب آن موسسه تجاری است نه اشخاص و به گروههای زیر تقسیم می شود:
تبلیغات صنعتی

تبلیغات تجاری
تبلیغات تخصّصی
تبلیغات کشاورزی

_ طبقه بندی بر مبنای مناطق جغرافیایی

از نظر جغرافیایی تبلیغات به چهار دسته تقسیم می شود:
تبلیغات بین المللی: تبلیغاتی که در خارج از یک کشور صورت می گیرد.
تبلیغات ملّی: که توسط تولید کننده یا عمده فروش یا توزیع کننده با هدف ارتقای فروش در سطح کشور انجام میگیرد.
تبلیغات منطقه ای: تبلیغاتی که در سطح یک منطقه شامل چند استان یا ایالت انجام میگیرد .
تبلیغات محلّی: تبلیغاتی که توسط یک تاجر محلّی انجام میشود و هزینه آنرا بر عهده دارد .(پرهیزگار، مهدی پور ۱۳۸۳،ص۳)

_ طبقه بندی تبلیغات بر مبنای رسانه:

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

257 بازدید