پروپوزال بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان تهران)

عنوان پروپوزال: بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان تهران)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۶ صفحه

پرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • پیشینه پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی پژوهش
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • چارچوب و مدل نظری پژوهش
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 • تعاریف مفهومی
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اعتماد اجتماعی

اعتماد به دستگاه های اجرایی به میزان اعتماد افراد به دستگاه های نهاد هایی مثل دانشگاه، پلیس ،دادگاه ها، بانکها، شهرداری و… اشاره دارد و با شاخص هایی چون اعتماد به راهنمایی رانندگی، اعتماد به مخابرات، اعتماد به بیمه و اداره دارایی و… مورد اندازه گیری قرار گرفته است.

کنترل اجتماعی

آلن بیرو کنترل اجتماعی را مجموع وسایل و شیوه هایی می داند که با استفاده از آنان یک گروه با یک واحد اعضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلق تلقی می کند سوق می دهد(بیرو،۳۴۸:۲۰۰۱).

عدالت اجتماعی

مفهوم عدالت اجتماعی بصورت کلی و بطور خاص به برابری فرصت ها و امکان استفاده ی مساوی از تمامی ظرفیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و … در سطح جوامع مختلف اشاره دارد و هدف از اشاعه ی آن رفع تبعیض ها و بی عدالتی های اجتماعی و گسترش شایسته سالاری و تخصص گرایی در زمینه های مختلف شغلی، تحصیلی، اقتصادی و… میباشد.(ولی پور،۱۳۹۱:۱۷).

مفهوم اعتماد

به عقیده ی استوک  صرف اینکه اشخاص جامعه در کنار هم زندگی می کنند، به یکدیگر احترام می گذارند و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل غیر بد خواهانه به یکدیگر دارند، ناشی از اعتماد سطحی بین افراد است. البته اهمیت پایه ای اعتماد فراتر از این دلایل اخلاقی است. ارزش کارکردی و سودمند اعتماد در جلوگیری از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر می شود. (زاهدی، خانباشی و رضایی، ۱۳۹۰: ۷۰).

دورکیم در تئوری سیاسی و جامعه شناسی مدرن، مفهوم اعتماد را به طور معمول در چارچوب رابطه ای تعریف می کنند. این در حالی ست که تمرکز جامعه شناسان روی روابط بین افراد و سیستم ها می باشد. اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسعت می بخشد. در فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار به تضمین داد و ستدها، کارایی خود را از دست می دهند و در عوض قصد افراد برای بازپرداختها و اعتقاد به درستکاری افزایش می یابد.

اعتماد، بازار کار را رونق می بخشد، تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش می دهد و شبکه ای پررونق از تجمع های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می کند. اعتماد، رضایت را جانشین اجبار می کند و این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان واداره کنندگان جامعه درصدد دستیابی به آن هستند. (لارسون، ۲۰۰۷: ۲۲۲)

رضایت مندی شهروندان

شاید بتوان پاسخگویی را به عنوان متغییری در نظر گرفت که با در بر داشتن راه حلهای پنج گانه چهارچوب تئوریک، بخش عظیمی از اعتماد عمومی را تبیین کند. با عنایت به اینکه رابطه بین پاسخگویی و اعتماد عمومی فرآیندی است بنابراین باید حلقه واسطه ای پیدا کردکه این فرایند را کامل کند.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

218 بازدید