پروپوزال بررسی رابطه بین رهبری معنوی و توانمندسازی مدیران تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین رهبری معنوی و توانمندسازی مدیران تامین اجتماعی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

مقاله بیس: دارد

مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توانمندسازی کارکنان

مهمترین و حیاتی­ ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهم­ترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می­ آورد (عبدالهی و نوه­ابراهیم، ۱۳۸۵). از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائی های حیاتی سازمان به حساب می آیند منافع بسیار زیادی برای سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت (بزاز جزایری، ۱۳۸۴).

رهبری معنوی در سازمان

مقدمه بحث معنویت مفهوم معنا می باشد. سخن گفتن از معنا و بحران معنا بسیاری از متفکران جدید را بدان سمت سوق داده که از معنویت سخن بگویند. در واقع سخن گزافی نیست اگر اذعان کنیم که گفتمان معنویت کاملاً با توجه به بحرانی که بشریت در زمینه معنا در خود حس می کند به وجود آمده است. به نظر می رسد انسان با یک دوره انحطاط روبه رو شده و همین سبب گردیده است که عده ای درصدد برآیند در قالب گفتمان معنویت، به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می توان بر رنجهای مهم بشری فائق آمد. اکنون انسان به حوزه های وجودی و اخلاقی خویش رجوع کرده تا با مدد گرفتن از این ساحتها به پرسشهای مذکور نزدیک شود. در راستای این رجعت، موضوع معنویت به عنوان یکی از مهمترین طرحهای است که در اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم برای پیوند ارزشهای نوین و سنتی و معنادار کردن زندگی انسانی مطرح گردید(ناصحی فر و الماسی فرد، ۱۳۸۸:ص۳۶ ).

….

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

118 بازدید