مقاله متنی ۱۲۸۹: حاکمیت شرکتی

مقاله متنی بدهی ها به عنوان وسیله های نظم دهنده

حاکمیت شرکتی

وجود مشکلات نمایندگی متعدد بین افراد داخلی (مدیران و سهامداران کلان) و افراد خارجی (سهامداران اقلیت) باعث می شود سیاستهای شرکت مختل شده و عملکرد شرکت پایین بیاید. به دلیل اینکه بدهی انعطاف پذیری مدیریتی رامحدود می کند. مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند تصمیماتشان را در راستای افزایش ثروت سهامداران اتخاذ نمی کنند. بنابراین اهرم مالی یک شرکت فقط با خصوصیات خود شرکت تعیین نمی شود، بلکه اختلافات بین مدیریت و سهامداران نیز بر این اهرم ها تاثیر می گذارد.

در اینجا ما از G-index به عنوان شاخصی از هزینه نمایندگی استفاده می کنیم و رابطه آن را باانگیزه های مدیران برای بهبود ساختار سرمایه شرکت بررسی می کنیم. GIM (2003) G-index را ابزاری برای اندازه گیری قدرت سهامداران دانسته است و نشان داده است که هزینه های نمایندگی با قدرت سهامداران ارتباط معکوس دارد. یعنی هرچقدر حقوق سهامداران کمتر باشد، قدرت مدیریت بیشتر است. درشرکت هایی که حقوق سهامداران در آنها محدود شده است احتمال زیادی دارد که دچار واگرایی مالکیت و کنترل شوند و مشکلات نمایندگی در آنها بیتشتر است. باتوجه به اینکه اهرم های مالی با هزینه های نمایندگی در ارتباط است و هزینه های نمایندگی نیز به حقوق سهامداران مرتبط است، G-index شاخص خوبی برای شدت اختلافات نمایندگی درتعیین رابطه بین قدرت سهامداران و سرعت تغییرات است.

G-index 24 بند مختلف را که در مجوز تاسیس شرکت ممکن است حقوق سهامداران اقلیت را کاهش داده و آسیب پذیری مدیریت را در مقابل مالکیت کاهش می دهد. از جمله مکانیزم هایی که در G-index در نظر گرفته می شود عبارتند از: (۱) بندهایی که باعث می شوند مدیریت اهمیتی به سهامداران ناراضی ندهد (۲) بندهایی که قدرت رای سهامدار را کم می کنید …

لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها مقاله مرتبط بدهی ها به عنوان ابزارهای دفاعی اعمال کنترل
لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها مقاله متنی بدهی ها به عنوان وسیله های نظم دهنده

ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مدیریت شرکت و پویایی ساختار سرمایه

پروژه های مدیریت استراتژیک

منبع: Modir123.com

114 بازدید

 برچسب ها: