آمیخته بازاریابی

مقاله متنی آمیخته بازاریابی (رفتارها – محصولات و خدمات)

بازاریابی اجتماعی

برای بازاریاب های اجتماعی به طور کامل روشن شده است که خدمات و محصولات می توانند جهت بهبود سلامت لازم باشند اما کافی نباشند. آنچه که اهمیت دارد این است که افراد باید این محصولات و خدمات را استفاده کنند و رفتار های خود را تغییر دهند. ما درمورد نمودار های فروش، توسعه محصولات و سایر فرایند ها رضایت کافی نداریم. ابتدا خروجی های رفتاری و سپس خروجی های سلامت جامعه تعیین کننده موفقیت هستند. تغییر رفتار یک فرآیند ترقی سود آور است که باید با واقعیت های جاری افراد آغاز شود و رفتار های پیشنهاد شونده باید به زندگی آنها مرتبط باشند. بنابراین، در حالی که برنامه ها ممکن است دارای خروجی های رفتاری مطلوب باشند، کمک به افراد جهت رسیدن به این نقطه مطلوب به معنای طراحی برنامه هایی است که بر شکل دهی رفتار های سودآور تمرکز می کند.

به طور مثال، در حالی که کاربرد کاندوم در شرایط دارای ریسک بالا ممکن است هدفی برای پیشگیری از ایدز باشد، بسته به نوع مخاطب مراحل رفتاری ممکن است شامل جستجو و انتخاب یک کاندوم، همراهی و استفاده از آن باشد. اما وقتی درمورد پیشگیری از ایدز به طور کسترده تری اندیشیده می شود، سایر مراحل رفتاری ممکن است شامل تست ایدز، وفادار بودن به شریک، خودداری از نزدیکی، سعی در جلوگیری از انتقال ایدز به جنین، … می باشند.

نکته مهمی که توسط بازاریابان اجتماعی وارد این بحث می شود این است که رفتار هایی که بر آن تمرکز می کنیم باید آنهایی باشند که افراد با آن ها موافق اند، مرتبط با آن ها و برایشان امکان پذیر باشد و معتقد باشند که قادر به انجام آنها در زندگی روزانه  خود هستند. در غیر این صورت، باید به عقب برگردیم و بر گام های قدیمی تز فرایند تغییر رفتار کار کنیم.

ترجمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

منبع: Modir123.com

مطالب مرتبط