عنوان مقاله: استراتژی های شرکت های موفق در زمینه بازاریابی و صادرات

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت استراتژیک، بازاریابی

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 10 صفحه

پاور مقاله: دانلود

حجم فایل: 462 KB

 منبع: کنفرانس مدیریت و چالش ها

فهرست مقاله

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • تعریف استراتژی و تاریخچه آن
 • انواع استراتژی
 • انواع بازاریابی
 • بازاریابی چریکی (پارتیزانی)
 • بازاریابی رابطه ای
 • تفاوت کلیدی بازاریابی تهاجمی و دفاعی
 • بازاریابی عصبی
 • بازاریابی سبز
 • بازاریابی خلاق
 • بازاریابی ویروسی
 • استراتژی اقیانوس آبی
 • استراتژی اقیانوس قرمز
 • ویژگی ها و مشخصه های کلیدی اقیانوس آبی و قرمز
 • برنامه خرید سهام به عنوان استراتژی بازاریابی
 • موانع اجرای استراتژی های بازاریابی و راهکارها
 • راهکارهای بهبود و توسعه صادرات
 • نتیجه گیری
 • منابع

قسمتی از مقاله

نتیجه گیری مقاله استراتژی های شرکت های موفق در زمینه بازاریابی و صادرات

برای رسیدن به هدف توسعه و بهبود بازاریابی صادرات باید ابتدا موانع و چالش ها موجود بر سر راه صادرات بازاریابی بررسی شوند و بعد از شناخت کامل استـراتژی های بازاریابی و استـراتژی های بازاریابی شرکت های موفق مورد مطالعه قرار گیرند. شناخت موارد یاد شده موجب دست یابی به راهکارهای بهبود و توسعه صادرات خواهد بود. از جمله موانع صادرات شامل: استراتژی ضعیف، محدودیت منابع، ارتباطات ناکارا، وجود ناهماهنگی میان اهداف واحدهای سازمانی، منابع انسانی ناتوان، حمایت ناکافی مدیران ارشد از استـراتژی های بازاریابی، برنامه ریزی عملیات ناکارآمد، تعارض میان ارزش های موجود در سازمان با اهداف مورد نظر از اجرای استراتـژی های بازاریابی، ساختار ناکارا، سیستم پاداش نامتنتاسب و …. می باشد.

با برسی عوامل فوق راهکارهای مناسبی برای مقابله با این موانع و افزایش توان عملکردی سازمان ارائه خواهد شد که تحت عنوان استراتژی های بازاریابـی مطرح می گردد. از جمله چالش ها و موانع موجود در مقابل صادرات کشور در حیطه های مختلفی قرار گرفته اند که شامل: عوامل مرتبط با مشوق های مالی و یارانه های نقدی پرداختی دولت به صادر کنندگان، عوامل مرتبط با مسائل تولیدی، عوامل مرتبط با مسائل بازاریابی و تبلیغات، عوامل مرتبط با مسائل جهانگردی، عوامل مرتبط با مسائل فرهنگی، عوامل مرتبط با حیطه فن آوری اطلاعات و عوامل مرتبط با حیطه خدمات بازارگانی می باشند.

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط