مدیریت استراتژیک مرکز کار آفرینی تهران

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک مرکز کار آفرینی تهران

 فرمت: Word و Pdf و powerpoint

 حجم فایل: ۲۲ KB

 

مدیریت استراتژیک مرکز کار آفرینی تهران

مدیریت استراتژیک مرکز کار آفرینی تهران

 • مدل برنامه ­ریزی استراتژیک مرکز کارآفرینی تهران
 • چشم­ انداز مرکز کارآفرینی تهران
 • ارزش­ های بنیادی مرکز کارآفرینی تهران
 • رسالت (مأموریت) هدف­ های بلند مدت مرکز کارآفرینی تهران
 • هدف­ های فرعی مرکز کارآفرینی تهران
 • ترویج کارآفرینی به عنوان یک فلسفه زندگی
 • ماتریس SWOT مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران
 • ماتریس بررسی عوامل داخلی مرکز کارآفرینی تهران
 • ماتریس بررسی عوامل خارجی مرکز کارآفرینی تهران
 • ماتریس داخلی و خارجی مرکز کارآفرینی تهران
 • استراتژی اصلی مرکز کارآفرینی تهران
 • استراتژی­ های فرعی مرکز کارآفرینی تهران
 • هدف­ های میان مدت مرکز کارآفرینی تهران
 • برنامه­ های عملیاتی برای تحقق هدف­ های برنامه پنج ­ساله مرکز کارآفرینی تهران
 • مسؤلیت ­های ملی مرکزکارآفرینی دانشگاه تهران
 • معیارهای ارزیابی عملکرد مرکز کارآفرینی تهران
 • راه ­های تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامه ­های مرکز مرکز کار آفرینی تهران
 • برنامه عملیاتی سال
 • ساختار سازمانی مرکز کارآفرینی دانشگاه
 • تجزیه و تحلیل مشاغل مرکز کارآفرینی تهران

۳۰ صفحه word ـ ۱۸ اسلاید powerpoint

مقدمه ای بر مراکز کارآفرینی

امروزه با توجه به گسترش شتاب افزای تغییرات و تحولات، مؤسسات، نهادها، سازمان­ ها از جمله دانشگاه ­ها برای پاسخگویی اثربخش به انتظارات و نیازهای گوناگون فردی، سازمانی و اجتماعی، خود نیازمند تفکر راهبردی هستند. از سوی دیگر، دستیابی به سطوح بالای بهره­ وری و کمال از طریق برنامه ­ریزی استراتژیک امکان­پذیر است. بنابراین مدیران موفق و اثربخش، تفکر راهبردی خویش را در چارچوب برنامه­ ریزی استراتژیک (راهبردی) جامه عمل می ­پوشانند. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران برپایه چشم ­اندازی (آرمانی) که فراروی خود دارد، برای انجام رسالتی که عهده­ دار آن گردیده و به منظور دستیابی به اهداف خود، برنامه استراتژیکی را طراحی و تدوین نموده که در برگیرنده مطالب زیر است:

مدل مفهومی برنامه­ ریزی استراتژیک مرکز کارآفرینی، دیدگاه ها، رسالت، اهداف، توجه به برنامه ­های مرکز کارآفرینی بعضی از دانشگاه های معتبر جهان و الگو برداری از برنامه­ هایی که امکان اجرا ­شدن آن­ها با توجه به فرهنگ و امکانات کشور میسر باشد، تجریه و تحلیل قوت­ ها،  ضعف­ ها و فرصت ­ها و تهدیدات، ماتریس بررسی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی­ های توسعه کارآفرینی، اهداف کوتاه و بلند مدت، برنامه عملیاتی و معیارهای ارزیابی عملکرد، راه­ های تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامه­ های مرکز، برنامه عملیاتی، ساختار سازمان مرکز و تجزیه و تحلیل مشاغل مرکز کارآفرینی

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

317 بازدید