پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت سایپا

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: 2020

فرمت: Word ،powerpoint، Pdf

حجم فایل: 2.350 KB

 

مدیریت استراتژیک شرکت سایپا

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت استراتژیک شرکت سایپا

 • تاریخچه شرکت سایپا
 • چشم انداز شرکت سایپا
 • ماموریت شرکت سایپا
 • فلسفه و نگرش شرکت سایپا
 • رشد متوازن و مستمر
 • ارزش پایدار برای ذینفعان
 • هزینه رقابتی
 • ارزش های سازمانی شرکت سایپا
 • مشاركت و مسئولیت پذیری
 • مشتری مداری و تعهد اجتماعی
 • عملكرد بهره ور و نتیجه گرایی
 • اهداف بلند مدت شرکت سایپا
 • ماتریس swot
 • تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی شرکت
 • عوامل خارجی
 • عوامل داخلی
 • بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف داخلی
 • ماتریس IFE
 • ماتریس EFE
 • ماتریس داخلی و خارجی (GE)
 • تدوین استراتژی شرکت
 • ماتریس رقابتی CPM
 • جدول تئوری مبتنی بر منابع
 • 5 نیروی رقابتی پورتر
 • ماتریس FGSSM

33 صفحه word ـ 33  صفحه PDF و 29 اسلاید powerpoint

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”تاریخچه شرکت” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تاریخچه شرکت سایپا

مدیریت استراتژیک شرکت سایپا: تا قبل از سال 1364، نشان مورد استفاده سایپا آرم رنو و سیتروئن بود. با توجه به تغییر سیاست های تولیدی شركت و ایجاد تنوع در تولید و برنامه هایی كه در سال 1363 برای آینده شركت تنظیم گردید، ضروری بود كه نشان مستقل برای شركت تهیه شود. نشان سایپا با الهام از كاشی كاری های سنتی برجی در دوره ایلخانی که دارای توازن هندسی مثال ­زدنی در طراحی و اجراست، خلق شده است. از ویژگی­ های نشان سایپا می ­توان به توازن ابعادی در طراحی زوایای 120 درجه و یال­ های همسان و قابلیت حجم ­پذیری آن اشاره کرد.


فلسفه و نگرش شرکت سایپا

گروه خودروسازی سایپا فلسفه و نگرش خود را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان، رهبری هزینه رقابتی، دستیابی به برند برتر ایرانی و كمینه سازی ریسك در سرمایه گذاری، بنا نموده است. این فلسفه در قالب برنامه راهبر تشریح و اجرا می گردد :

رشد متوازن و مستمر

گروه سایپا از طریق برنامه ریزی جامع و كامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر می دارد. این گروه رشد متوازن را در دو حوزه زیر مورد توجه قرار داده است:

 • توسعه كسب و كار
 • منابع انسانی

ارزش پایدار برای ذینفعان

گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:

 • ایجاد ارزش پایدار در زنجیرة صنعت خودرو
 • ایجاد و توسعه فرصت برای مشتریان
 • ایجاد منافع پایدار برای سهامداران
 • ایجاد منافع پایدار برای كاركنان

هزینه رقابتی

گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:

 • مدیریت بهای تمام شده
 • صرفه جویی در مقیاس
 • استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی

چشم انداز شرکت سایپا

گروه خودرو سازی سایپا چشم انداز خود را تبدیل شدن به یك خودرو ساز بین المللی از طریق ورود به بازار منطقه و برخی دیگر از كشورهای خارج از منطقه تعریف نموده است. عناصر این چشم انداز به شرح زیر تعریف شده اند كه به عنوان راهنمایی در تدوین برنامه های استراتژیك مورد استفاده قرار می گیرند:

 • مالكیت برند اختصاصی
 • ایفا نمودن نقش بازیگر اصلی در بازار ایران
 • برخورداری از شبكه فروش و خدمات پس از فروش
 • مدیریت محصول و پلتفرم
 • توان رقابتی در كیفیت و قیمت
 • حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی

ارزش های سازمانی شرکت سایپا

برای جاری سازی و استقرار این ارزش ها در فرآیندهای مختلف خود مصادیق رفتاری را برای هریك از آنها تدوین نموده است و سطوح رهبری و مدیریت ارشد سازمان به عنوان الگوی تعالی و مدافع نظام ارزشی حاكم بر سازمان بر رعایت این مصادیق پایبند می باشند:

 • صداقت و كرامت انسانی
 • مشاركت و مسئولیت پذیری
 • مشتری مداری و تعهد اجتماعی
 • عملكرد بهره ور و نتیجه گرایی

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک شرکت ها

 

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی شبانه روزی سایت مدیر 123