عنوان پروپوزال: بررسی رابطه شرایط کار و بهزیستی روانی کارکنان هتل

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: روانشناسی، علوم تربیتی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2019

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2019

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی رابطه شرایط کار و بهزیستی روانی کارکنان هتل

یکی از مفاهیم اصلی مدل سلامت، بهزیستی است. اصولا از دیرباز ، رویکردی که در تعریف بهزیستی وجود داشته است رویکرد مبتنی بر لذت گرایی بوده است که منظور از آن به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد انسانی صنعت هتل داری می باشد که در ایران صورت خواهد گرفت. شرایط کار (به عنوان مثال اشتغال، شرایط جسمی، روانی و اجتماعی) مدیران هتل علیه گروه کنترل کارمندان سایر صنایع خدمات مورد بررسی قرار می گیرد.

عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهزیستی روانی یا ناراحتی مشخص می شوند. در ایرن پروپوزال برای شناسایی رابطه شرایط کاری و بهزیستی کارکنان هتل می باشد که در زمره پروپوزال های رشته روانشاسی و مدیریت منابع انسانی می باشد و جامه آماری آن را می تواند به سازمان مورد نظر تغییر داد.

پروپوزال حاضر متشکل از 4 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد مدل مفهومی پژوپوزال در فایل پروپوزال تشریح خوهد گردید و متغیرهای وابسته و مستقل بطور کامل تشریح می گردد. مقاله بیس مربوط به سال 2019 بر گرفته از سایت معتبر ساینس دایرکت به پیوست فایل ارسال خواهد گردید. پروپوزال مورد نظر هم از نظر منابع و هم از نظر مقاله بیش معتبر و جدید می باشد و تا به حال موضوعی در این زمینه در داخل کشور کار نشده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png