سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری مطالعه موردی آموزش و پرورش

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری مطالعه موردی آموزش و پرورش

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

 فرمت: Word

 

سفارش پروپوزال

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری در موردی آموزش و پرورش

در پروپوزال فوق به بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری در موردی آموزش و پرورش می پردازیم. که شامل ۷ فرضیه و یک مدل ۶ متغیری می باشد. پروپوزال فوق همراه با رفرنس های معتبر از مقالات مجلات معتبر می باشد. که از اعتبار بالایی برخوردار است.

رضایت مشتری عبارت است از ” نتیجه احساسات فرد از لذت یا ناامیدی که از مقایسه عملکرد محصول یا نتیجه در نظر گرفته شده با انتظارات خود “(کوتلر و کلر، ۲۰۰۹، ص ۷۸۹). وفاداری مشتری به عنوان ” تعهد عمیقا به بازپس گیری یا حمایت از یک محصول یا خدمات ترجیح داده شده در آینده است، به رغم موانع موقعیتی و تلاش های بازاریابی با داشتن پتانسیل برای ایجاد رفتار سوئیچینگ” (Oliver، ۱۹۹۷: p .۳۹۲).

لی و همکاران در پژ<هش خود در سال ۲۰۱۲ به این نتیجه دست یافتند که بیمارستان ها می توانند رضایت مشتری و وفاداری را از طریق عملیات کارآمد، مشارکت کارکنان و کیفیت خدمات بهبود دهند. آنها همچنین دریافتند که این سیستم کارآیی بالا در سازمان های بهداشتی موجب تحریک واکنش کارکنان و کیفیت خدمات می شود. بنابراین، مشتری می تواند دامنه و فرکانس ارتباط با ارائه دهنده خدمات را افزایش دهد یا ممکن است ارائه دهنده خدمات را به دیگر مشتریان بالقوه توصیه کند. بوئن و چن (۲۰۱۵) و لی (۲۰۱۳) نشان می دهند که رضایت مشتری با وفاداری ارتباط دارد و به واسطه ی وفاداری، به عملکرد سازمان های خدماتی مرتبط است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

213 بازدید