طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش کارایی سازمان و ابعاد آن فرمت: Word ?تعداد سوال: 21 سوال و 7 مولفه (استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، ساختار مدیریت و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی میزان سرمایه اجتماعی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 3 مولفه ساختاری، ارتباطی (مشتری) و شناختی می ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی میزان توسعه شغلی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 5سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه (اعتماد، شبکه، همکاری، روابط، ارزش ها، فهم متقابل و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان گرایش به نوآوری سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

دسته:

هدف پرسشنامه: میزان تعلق افراد به سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

دسته:

هدف پرسشنامه: ارزيابي بين‌المللي كيفيت زندگي فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 4 مولفه (سلامت فيزيكي، سلامت رواني، سلامت محيط، روابط ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانش

پرسشنامه تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانش

دسته:

هدف پرسشنامه: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانش فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 6 مولفه (تعهد عاطفی، تعهد ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید