همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات انگلیسی ISI"

مقاله isi: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

مقاله isi: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of marketing activities on service brand equity The mediating role of evoked experience ترجمه عنوان مقاله: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

مقاله isi: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

عنوان انگلیسی مقاله: A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models ترجمه عنوان مقاله: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی در صنعت جاذبه گردشگری

مقاله isi: اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی در صنعت جاذبه گردشگری

عنوان انگلیسی مقاله: The effects of online social networking on retail consumer dynamics in the attractions industry: The case of ‘E-da’ theme park, Taiwan ترجمه عنوان مقاله:  اثرات شبکه های ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

مقاله isi: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels ترجمه عنوان مقاله: تأثیر حمایت از کارکنان و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل

مقاله isi: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of different leadership styles on hospitality workers ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

مقاله isi: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of top management leadership styles on ERP assimilation and the role of organizational learning ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

مقاله isi: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of green transformational leadership on green creativity: A study of tourist hotels ترجمه عنوان مقاله: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

مقاله isi: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of transformational-leadership style and management control system on managerial performance ترجمه عنوان مقاله: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

مقاله isi: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Customer Relationship Management on Customer Satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

عنوان انگلیسی مقاله: The measurement and evaluation of the service quality through customers' satisfaction ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel employee work crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support ترجمه عنوان مقاله: رونق کار، فرسودگی شغلی و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between emotional intelligence,frontline employee adaptability,job satisfaction and job performance ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین هوش هیجانی، ...

ادامه مطلب