همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه بازاریابی"

پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

هدف پرسشنامه: بررسی درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه‌ی آنان فرمت: Word ?تعداد سوال: 32 سوال و 6 مولفه که در ذیل شرح داده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر تصویر و شهرت شرکت بر ایجاد وفاداری مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کار

پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کار

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کار فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه و تصویر برند

پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه و تصویر برند

هدف پرسشنامه: بررسی نقش بازاریابی خیرخواهانه و تصویر برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 52 سوال و 3 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نگرش به کسب و کار (Attitude to business)

پرسشنامه نگرش به کسب و کار (Attitude to business)

هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال و 7 مولفه (نیت کارآفرینانه، نگرش به رقابت پذیری، نگرش به ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه

پرسشنامه تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه

هدف پرسشنامه: بررسی تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رشته بازاریابی: خبرگی در بازار فیک و پرایس

پرسشنامه رشته بازاریابی: خبرگی در بازار فیک و پرایس

هدف پرسشنامه: ارزیابی خبرگی بازار فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری

هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری فرمت: Word ?تعداد سوال: 31 سوال و 5 مولفه (نوآوری، تمرکز، تمایز، تنوع و رهبری ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 301: تاثیر اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه 301: تاثیر اینترنت بر بازاریابی

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر اینترنت بر بازاریابی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و سه مولفه (تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی، ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کد 300: بازاریابی آموزشی باکر و هولت

پرسشنامه کد 300: بازاریابی آموزشی باکر و هولت

هدف پرسشنامه: پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها فرمت: Word ?تعداد سوال: 13 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 229: بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه 229: بازاریابی اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی بازاریابی اجتماعی در جامعه هدف فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 7 مولفه (عامل اثربخشی، عامل اعتماد، عامل قابلیت ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید