طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "مقالات ترجمه شده"

مقاله بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر روی ترافیک وب سایت

مقاله بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر روی ترافیک وب سایت

عنوان انگلیسی مقاله: Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales ترجمه مقاله: بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر روی ...

ادامه مطلب
مقاله عملکرد پیش بینی زیرساخت فناوری اطلاعات با استفاده از یادگیری ماشین

مقاله عملکرد پیش بینی زیرساخت فناوری اطلاعات با استفاده از یادگیری ماشین

عنوان انگلیسی مقاله: Performance of Information Technology Infrastructure Prediction using Machine Learning ترجمه مقاله: عملکرد پیش بینی زیرساخت فناوری اطلاعات با استفاده از ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستارگان ورزشی

ترجمه مقاله درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستارگان ورزشی

عنوان انگلیسی مقاله: The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations ترجمه مقاله: درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستارگان ورزشی چگونه به ...

ادامه مطلب
مقاله پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به توانایی های منابع انسانی

مقاله پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به توانایی های منابع انسانی

عنوان انگلیسی مقاله: Improvement of Warehouse Operations Management by Considering Competencies of Human Resources ترجمه عنوان مقاله: پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به ...

ادامه مطلب
مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه موردی تاریخی

مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه موردی تاریخی

عنوان انگلیسی مقاله: The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations ترجمه عنوان مقاله: شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه ...

ادامه مطلب
مقاله تاثیر نمرات واقعی و مورد انتظار دانشجویان بر مقاصد تحصیلیشان

مقاله تاثیر نمرات واقعی و مورد انتظار دانشجویان بر مقاصد تحصیلیشان

عنوان انگلیسی مقاله: Influence of anticipated and actual grades on studying intentions ترجمه عنوان مقاله: تاثیر نمرات واقعی و مورد انتظار دانشجویان بر مقاصد ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله isi رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی در سازمان ها

ترجمه مقاله isi رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی در سازمان ها

عنوان انگلیسی مقاله: The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارایی در ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله isi تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی

ترجمه مقاله isi تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust ترجمه عنوان مقاله: تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: ...

ادامه مطلب
ترجمه isi 3296 نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان

ترجمه isi 3296 نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: The Role of Flow between Burnout and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among Hotel Employees in Malaysia ترجمه عنوان مقاله: نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و ...

ادامه مطلب
ترجمه isi نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

ترجمه isi نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' provenvironmental behaviors ترجمه عنوان مقاله: نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بازاریابی مالی: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت: موردی از صنعت خودرو

ترجمه مقاله بازاریابی مالی: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت: موردی از صنعت خودرو

عنوان انگلیسی مقاله: The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company: A Case from Automobile Industry ترجمه عنوان مقاله: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله حسابداری 2865: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس

ترجمه مقاله حسابداری 2865: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس

عنوان انگلیسی مقاله: New evidence on hedges and safe havens for Gulf Stock markets using the wavelet-based quantile ترجمه عنوان مقاله: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید