پروپوزال شرکتی

نام پروژه: پروپوزال شرکتی گروه توسعه انرژی تدبیر

تعداد صفحه تعداد صفحات: 21 صفحه

حجم فایل: 5.655 KB

فرمت: Word & Pdf

 

توضیحات

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت طرح پیشنهاد
 • اهداف معاونت برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد پروژه
 • چشم انداز معاونت برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد پروژه
 • ماموریت معاونت برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد پروژه
 • مدیریت برنامه ریزی و كنترل طرح ها
 • تعریف نظارت و ارزیابی در ادبیات برنامه ریزی
 • سطوح تحلیلی در یک ارزیابی
 • روش های نظارت و ارزیابی
 • روش های انتخاب ارزیاب
 • اهمیت و جایگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه «پی ام او» (PMO) در سازمان
 • هدف سازمان‌ها از ایجاد برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها
 • ایجاد سطوح برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمانی پروژه محور
 • برنامه ریزی فرآیند اجرای پروژه از فاز مطالعات تا زمان تحویل هر پروژه
 • کنترل و نظارت بر اجرای پروژه
 • ماموریت اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها
 • مزایای استقرار پی ام او (PMO) در سازمان
 • سخن پایانی

توضیحات پروپوزال شرکتی گروه توسعه انرژی تدبیر

سازمان ها برای هدایت فعالیت های خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی می پردازند در این مسیر همواره ممکن است موانع و محدودیت هایی بروز کند و سیستم سازمانی را منحرف سازد هر یک از این موانع ممکن است عاملی برای انحراف یا متوقف ساختن حرکت سازمان گردد. بنابراین همواره باید از یک ساز و کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل، برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود. کنترل یکی از وظایف حایز اهمیت مدیران است که ضمن ارتباط با سایر وظایف آنها، عاملی مؤثر در تحقق اهداف و برنامه های سازمان تلقی می‌شود. هنگامی که برنامه ریزان به پیش بینی وضعیت آینده می پردازند باید ساز و کارهایی را برای تصحیح خطاهای احتمالی برنامه در نظر بگیرند مفاهیم «برنامه ریزی» و «کنترل» معمولاً در کنار هم مطرح می شوند زیرا مدیران در فراگرد کنترل، وضع موجود (عملکرد) را با وضع مطلوب (برنامه) مقایسه می کنند و بر اساس این مقایسه، به برنامه ریزی مجدد (تصحیح) مبادرت می کنند یعنی با تشخیص «فاصله وضع موجود با وضع مطلوب» یا تطبیق «عملکردها با اهداف» به تصحیح انحراف ها می پردازند به همین دلیل گفته می شود که کنترل با همه وظایف مدیریت ارتباط دارد ولی ارتباط آن با فراگرد برنامه ریزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط