عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه‏ هاي تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
 • روش شناسی تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش گردآوری داده
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

پیشینه نقش مدیریت شرکت بر ساختار سرمایه

تفکر تضاد های عاملیت در شرکت به نقش غالب ساختار سرمایه اشاره می کند (جنسن و مکلینگ، 1976). حضور مشکلات مهم عاملیت معمولاً باعث انتخاب های سیاست شرکت شده و بارزده شرکت را کاهش می دهد. با کمک  بررسی نحوه تأثیر کیفیت مدیریت شرکت (مانند قدرت حقوق سهام دار) بر دینامیک ساختار سرمایه، هزینه های عاملیت را به ساختار سرمایه ربط می دهیم. چون تضاد های عاملیت از تغییر مالکیت و کنترل حاصل می شوند، شرکت هایی که در آن ها حقوق سهام دار به طور جدی محدود است، می توانند از حقوق ضعیف سهام دار استفاده کرده و منافع شخصی خود را قبل از علایق سهام داران قرار دهند.

ميزان قابل توجهي از اطلاعات مستند شده است در مورد اهميت مديريت صنفي براي آناليز انتخاب هاي مالي شركتها( براي مثال: جنس 1986، زويبل 1996، برگر و همكاران 1997، گاروي و هانكا 1999، هاروي و همكاران 2004، مورلك 2004، والد و لانگ 2007). بهرحال، مطالعه در مورد تطبيق سرعت ساختار سرمايه يا كيفيت مديريت سازماني درانتخاب ساختار سازماني تا حد زيادي تاثيركلي كيفيت اداره امور شركت ها در تطبيق سرعت ساختار سرمايه درباره هدف هاي آن را ناديده ميگيرد.

از اين رو كوشش ميكنيم تا مكانيسم هاي پايه اي را كه چگونه بدهي ها احتمال دارند كه بوسيله مديران خودشيفته باسواد درمان شوند را پوشش دهيم، و رابطه بين مكانيسم هاي مختلف و تعديل سرعت را تست ميكنيم. به خصوص دو مدل عامليت وام را بررسي ميكنيم: تاثير نظم دهنده و تاثير پدافند اعمال كنترل .تسطيح دوباره شواهد تجربي و تئوري اين دو مشاهده در طول حقوق سهامداران و تاثير در تصميم گيري سرعت تعديل ساختار سرمايه نادر است.

پروپوزال فوق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه می باشد که دارای 5 فرضیه که 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com