نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری

نخست اینکه تصمیم گیری بخشی جدایی ناپذیر برای هر کسب و کار است. این به این دلیل است که اکثر عملیات ها در یک سازمان حول محور تصمیمات اتخاذ شده بوسیله مدیریت و سایر ذینفعان کلیدی در سازمان می چرخد. به منظور اتخاذ یک تصمیم دقیق، بسیار مهم است که یک سیستم اطلاعاتی خوب بر اساس اطلاعات در دسترس وجود داشته باشد. در این ارتباط جهانگیر در سال 2009 بیان می کند که اطلاعات نقش مهمی را در تصمیم گیری ایفا می کند و سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که یک سیستم اطلاعاتی مدیریت خوب در سازمان وجود دارد. به عنوان یک دید کلی باید گفت که یک سیستم اطلاعاتی مدیریت خوب، تصمیم گیری خوب را تضمین می کند و یک سیستم اطلاعاتی مدیریت بد باعث تصمیم گیری بد می شود.

مطالعات در سال 2010 نشان می دهد که کیفیت تصمیم گیری مدیریتی به طور مستقیم با اطلاعات موجود در ارتباط است و بنابراین مدیران باید کسب اطلاعات با کیفیت و مناسب را تشویق کنند.

اساسا قبل از تصمیم گیری در مورد استراتژی های سیستم اطلاعاتی مدیریت، باید اطمینان حاصل شود که انتخاب انجام شده کاملا با سیستم فعلی شما سازگار است. این امر نه تنها به جلوگیری از انتخاب های نامنظم کمک خواهد کرد بلکه در زمان و سرمایه نیز صرفه جویی خواهید کرد که در غیر این صورت بوسیله افراد هدر می رفت (رودز 2010، جهانگیر 2005). علاوه بر آن، این نکته در استراتژی های سیستم های اطلاعاتی مدیریت یا ابزار استفاده شده، قابل توجه است. به عبارت دیگر، باید یک نقطه اتصال بین تصمیم گیری و سیستم های اطلاعاتی مدیریت برای صاحبان کسب و کار و یا مشاغل بزرگ بوجود بیاید.

به عنوان یک توصیه کلیدی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت عرصه ای بسیار پیچیده و باریک هستند که نیاز به احتیاط بوسیله مدیران دارند. به همین دلیل است که سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که افراد با دقتی را برای کنترل این سیستم ها انتخاب کرده اند. یک فرد محتاط تر و حرفه ای تر، بهترین شخص برای دستیابی به جنبه های مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت با توجه به تصمیم گیری ها و دیگر زمینه های مرتبط با کسب و کار است (لینگام 2006).

پس به وضوح مشخص است که چه چیزی را برخی از متخصصان اقتصاد کلان به عنوان حقیقت، نظر و مشاهداتشان با توجه به نقش سیسیتم های اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری بیان می کنند.

برای شروع سیستم اطلاعاتی مدیریت یک پلتفورم مناسب را برای تصمیم گیری خوب  فراهم می کند (کومار 2006). اساسا بدون تاسیس سیستم اطلاعات گیری در سیستم اطلاعاتی مدیریت، تصمیم گیری برای سازمان ها بسیار دشوار خواهد بود. به این دلیل که آنها مجبور هستند که اطلاعات بی پایه و اساس را به دلیل فقدان اطلاعات موثق داشته باشند. علاوه بر این، سیستم اطلاعاتی مدیریت معمولا بر مبنای یک بنیان محکم برای تصمیم گیری از طریق ابزار سیستماتیک، اطلاعات به موقع و سیاست ها و مقررات مدیریتی مناسب بنا نهاده شده است.

علاوه بر این، نگرش های سیستم های اطلاعاتی مدیریت در خصوص کسب و کار ها به صورت دستورالعمل هایی برای صاحبان کسب و کار که تصمیمات مهمی در مورد کسب و کارشان اتخاذ می کنند بسیار مهم است. در نتیجه، مدیران و تصمیم گیرندگان مرز های کسب و کارشان را رعایت می کنند. این به حفظ کسب و کار کمک می کند و تضمین می کند که فقط تصمیمات ثابت اتخاذ می شوند، درحالیکه با تصمیمات ناآزموده مخالفت می شود. از همه مهم تر، صلاحیت تسهیل فرآیند تصمیم گیری و بهبود عملیات یک شرکت را دارد (لینگام 2006، چمبرز 1964).

http://modir3-3.ir/images/drarticle.png