دسته : همه
لیست فایل های ویژه اعضای سایت

لیست فایل های ویژه اعضای سایت

کاربران سایت تنها با واریز وجه یک محصول می توانند مجموعه فایل های ویژه اعضای سایت را دریافت نمایند. بزودی بر تعداد فایل های ویژه اعضای سایت افزوده خواهد شد. کاربران جهت عضویت بر روی واژه عضویت کلیک نمایند.

ردیفنام محصولنوع محصولفرمت
1پروپوزال ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران (ویژه اعضاء)پروپوزالpdf
2پروپوزال تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها (ویژه اعضاء)پروپوزالpdf
3پروپوزال مالی و حسابداری تاخیر اعلان سود با مدیریت سود (رایگان ویژه اعضاء)پروپوزالpdf
4ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید (ویژه اعضاء)ترجمهword
5ترجمه مقاله بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی (ویژه اعضاء)ترجمهword
6مقاله طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارضترجمهword
7ترجمه طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض (ویژه اعضاء)ترجمهword
8ترجمه مقاله رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن (ویژه اعضاء)ترجمهword
9ترجمه نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری (ویژه اعضاء)ترجمهword
10ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونيک (ویژه اعضاء)ترجمهword
11ترجمه مقاله تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی (ویژه اعضاء)ترجمهword
12ترجمه مقاله تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر (ویژه اعضاء)ترجمهword
13ترجمه مقاله اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی (ویژه اعضاء)ترجمهword
14ترجمه مقاله رشته کارآفرینی: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت (ویژه اعضاء)ترجمهword
15ترجمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم (ویژه اعضاء)ترجمهword
16ترجمه رایگان مقاله ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai la friche of Marseille, france (ویژه اعضاء)ترجمهword
17ترجمه مقاله اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (ویژه اعضاء)ترجمهword
18ترجمه رایگان مقاله الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی روش ELECTRE (ویژه اعضاء)ترجمهword
19ترجمه مقاله الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه (رایگان ویژه اعضاء)ترجمهword
20ترجمه مقاله سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات (ویژه اعضاء)ترجمهword
21ترجمه مقاله اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی (ویژه اعضاء)ترجمهword
22ترجمه مقاله نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود (ویژه اعضاء)ترجمهword
23ترجمه مقاله درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن (ویژه اعضاء)ترجمهword
24ترجمه مقاله مدل تصميم گیری مزایده معكوس چندصفتی بر مبنای برنامه ریزی خطی (ویژه اعضاء)ترجمهword
25ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتمادترجمهword
26

ترجمه مقاله سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

ترجمهword
27ترجمه مقاله طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن (ویژه اعضاء)ترجمهword
28 پرسشنامه مدیریتی پیچیدگیپرسشنامهword
29پرسشنامه مدیریتی تمرکز (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
30پرسشنامه مدیریتی رسمیت (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
31پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
32سشنامه انسجام خانواده (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
33پرسشنامه معنويت در محيط كار ميليمن و همكارانش (ویژه اعضاء)پرسشنامهword