طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه هویت نام تجاری

پرسشنامه هویت نام تجاری

پرسشنامه هویت نام تجاری

 هدف پرسشنامه: بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تاثیر آن در توسعه وفاداری برند  فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید