طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه خود کارآمدی شرر

پرسشنامه خود کارآمدی شرر کد 2211

پرسشنامه خود کارآمدی شرر کد 2211

هدف پرسشنامه: ارزیابی خود کار آمدی افراد  فرمت: Word ?تعداد سوال: 17 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید