×

خرید پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی مدل کانو (KANO) در صنعت هتلداری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استاندارد کیفیت هتل‌ها

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه فعالیت بازاریابی رسانه اجتماعی درک شده

۱۲,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه کیفیت درک شده وب سایت

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه نقش کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه علاقه به برند ژو

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

۲۰,۰۰۰ تومان
0