طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و 48 سوال (صداقت، هیجان، شایستگی، کمال، سرسختی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: 875)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: 875)

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و 52 مولفه (ادب مثبت و ادب منفی) √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شخصیت برند آکر (کد 452)

پرسشنامه شخصیت برند آکر (کد 452)

دسته:

هدف پرسشنامه: اندازه گیری بعدهای شخصیتی برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 42 سوال و 5 مولفه (صداقت، هیجان، شایستگی، کمال، سرسختی) √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري

پرسشنامه تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري

دسته:

هدف پرسشنامه: تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري فرمت: Word ?تعداد سوال: 54 سوال و 7 مولفه (محصول و خدمات، قیمت، شواهد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تبلیغات در رسانه های اجتماعی

پرسشنامه تبلیغات در رسانه های اجتماعی

دسته:

هدف پرسشنامه: پیش بینی پاسخ مثبت کاربران به تبلیغات در رسانه های اجتماعی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 9 مولفه (جذابيت هيجاني، آگاهی ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید