دسته :

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت دانش (KM) مطالعه موردی: بانک سپه شهر تهران

رشته تحصیلی: مدیریت دانش

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 17 صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

شاخص رضایت مشتری در ایران

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان پژوهش
 • مدیریت دانش (KM)
 • برنامه ریزی منابع سازمانی
 • مدیریت زنجیره تامین (SCM)
 • دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
 • روش هاي جمع آوري اطلاعات
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت دانش (KM)

مدیریت دانش (KM)

مدیریت دانش اغلب به عنوان توان ساز کلیدی برای ساختن چنین صلاحیتی درک و پیشنهاد می شوند (وانگ، کلین و جیانگ 2007).

برنامه ریزی منابع سازمانی

سو و یانگ 2010، برنامه ریزی منابع سازمانی را به عنوان یک سیستم ر ایانش یکپارچه شرکتی تعریف کرده که به منظور اتوماسیون سازی جریان مواد خام، اطلاعات و منابع مالی در میان تمام کاربردهای موجود در شرکت در یک پایگاه داده مشترک، طراحی شده است. از جهت دیگر، لی و لی 2000، برنامه ریزی منابع سازمانی ر ا به عنوان یک بسته شرکتی در نظر می گیرند که فرآیندهای کسب و کاری را در یک پایگاه داده مشترک ترکیب می کند. (نیوول، هوانگ، گالیر و پانگ 2003)

مدیریت زنجیره تامین (SCM)

مدیریت زنجیره تامین، مفهومی شناخته شده در محیط کسب و کار کنونی می باشد. در برخی از موارد، یک زنجیره تامین را میتوان به عنوان موجودیتی دید که فقط به فعالیت های لوجستیک اشاره دارد اما چنین دیدگاهی، حق مطلب را در رابط با جامع بودن و اهمیت این موضوع عنوان نمی کند. تمامی این فرآیندها از خریدن مواد خام تا پس از فروش مشتریان، عناصری از زنجیره تامین می باشند. براساس برخی از پژوهشگران (بچل و جینف 1997، میم 2001)، زنجیره تامین شامل تمام عملکرد های شرکتی همانند حمل و نقل، ساخت و تولید، خرید، بازاریابی، ترفیع، فروش، زراحی محصول و تحقیق و توسعه.

دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)، یک شرکت باید منابع استراتژیک خود را به منظور تبدیل شدن به یکی از شرکت هایی که بهترین عملکرد را در بازاردارد، توسعه دهد( بارنی 1991، وارنرفرد 1984) و شرکت ها باید با استفاده اثربخش از منابعشان به دنبال به دست آوردن برتری رقابتی باشند (چا، السوون و شئو2014). مدیریت منابع را می توان به صورت مقابل تعریف کرد. فرآنید جامع ساختار بندی پورت فولیو منابع شرکت، دسته بندی منابع به منظور ایجاد قابلیت ها و استفاده از این قابلیت ها با هدف ایجاد و حفظ ارزش برای مشتریان و مالکان (یانگ 2012).

پروپوزال فوق متشکل 6 فرضیه که یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی می باشد که با هدف بررسی رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت دانش (KM) در بانک سپه شهر تهران طراحی شده است.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225