دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش میزان باورهای مذهبی افراد

فرمت: Word

?تعداد سوال: 33 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 

باورهای مذهبی

باورها و ارزش های دینی، مذهبی احساسات ریشه دار و عمیقی هستند که اعضای جامعه در آن شریک اند این ارزش ها و باورها اعمال و رفتار جامعه را تضمین می کند (کوئن، 1938، ترجمه توسلی،1393). داگلاس معتقد است که باورهای به عنوان نگاه ابزاری اثرات پایدار در سلامت روانشناختی ندارد در حالی‌که هدفمند بودن باورهای دینی، مؤلفه‌های سلامت روانشناختی را توسعه می‌دهد. همچنین مطالعات لوینسون نشان می‌دهد که داشتن تصویری مطلوب از خود و آینده، زمینه‌ساز تلاش‌های سودمند و پیشرفت‌گرا است و موجب بهبود مؤلفه‌های سلامت روانشناختی می‌شود.

توضیحات پرسشنامه باورهای مذهبی افراد جورج

این پرسشنامه طبق ادعای جورج (۱۹۹۸)، بدون هیچ گونه جهت گیری فرقه ای و بر اساس هیچ آئین و مذهبی ساخته شده و صرفاً محتوای آن بیان رابطه با خداوند است. پرسشنامه باورهای مذهبی، میزان اعتقاد و نزدیکی آزمودنی ها را نسبت به خدا می سنجد. مقیاس ۳۳ سؤالی، اعتقاد به خدا را می سنجد. به عبارتی از آزمودنی خواسته می شود برای بیان وضعیت خود بین پنج گزینه از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم،گزینه ی موردنظر خود را انتخاب کند.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • من به یک قدرت برتر از همه (خدا) اعتقاد دارم.
  • وقتی که احساس نومیدی می کنم گاهی اوقات از خودم می پرسم آیا خدا مرا به حال خود رها کرده؟
  • معتقدم خدا در همه ی امور مرا راهنمایی می کند.
  • می دانم که خدا مرا دوست دارد
  • گاهی اوقات میدانم که خدا به خاطر کارهای بدی که انجام داده ام مرا مجازات می کند.
  • بهترین جواب ها به همه چیز، نزد خداست
  • من معتقدم خدا مرا به خاطر خطاهایم از یاد می برد.
  • من معتقدم که خدا مرا در زندگیم به خاطر انجام کارهای خوب حمایت می کند.
  • گرچه عقیده ام به خدا مهم است لیکن این اعتقاد تأثیر مستقیمی بر زندگی من ندارد.
  • می دانم وقتی بر سر دو راهی قرار می گیرم. در نهایت این خداست که باید به من کمک کند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها