دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه (اعتماد، شبکه، همکاری، روابط، ارزش ها، فهم متقابل و تعهد)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق

تاريخچه سرمايه اجتماعي

دغدغه تنزل روابط اجتماعي، از جمله موضوعاتي است كه به کرات در جامعه‌شناسي كلاسيك و معاصر به چشم مي‌خورد. به نظر زيمل نتیجه چنين شرايطي، ناپايداري روابط و كاهش اعتماد اجتماعي است. اين ايده تنزل روابط اجتماعي نخستين، همچنان در كانون توجه جامعه‌ شناسان قرار دارد. جامعه‌شناسان معاصر براي بررسي كميت و كيفيت روابط اجتماعي از مفهوم سرمايه اجتماعي بهره جسته‌اند (شارع‌پور، 1380؛ 120).

هم‌چنين الكسي دوتوكويل در تشريح دموكراسي آمريكا به نقش زندگي انجمني و نقش آن در پيشرفت اقتصادي آمريكا اشاره دارد. از نظر وي انجمن‌هاي داوطلبانه يك چسب اجتماعي ايجاد كرده كه به پيوستگي آمريكايي‌ها كمك كرده در حالي كه در اروپا پيوندهاي رسمي موقعيت و تكليف در قالب روابط سنتي و سلسله مراتب افراد را در كنار هم نگه مي‌داشت (فيلد، 1388؛ 13)به اعتقاد وي زندگي انجمني يكي از شالوده‌هاي مهم نظم اجتماعي در يك نظام به نسبت باز است و ميزان بالاي تعهد مدني، از بروز استبداد جلوگيري كرده و به مردم آموخته كه چطور در زندگي مدني همكاري نمايند.

سرمایه اجتماعی

مجموعه ای از منابع حقیقی و بالقوه موجود و در دسترس که از شبکه ای از روابط توسط یک فرد یا یک واحد اجتماعی به دست می آیند. بوردیو در سال (1985) بیان کرد که سرمایه ی اجتماعی عبارت است از: منابع بر مبنای ارتباط، شبکه ها و عضویت گروه. پوتنام در سال 1993 بیان کرد که سرمایه ی اجتماعی از مشارکت مدنی به دست می آید که اعتماد را ایجاد کرده و دانش و هنجارهای مشترک را تشویق و ترغیب می کند (سوزبیلیر، 2018).

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهایی است که در سیستم های اجتماعی وجود دارد و موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و باعث پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود (الواني، 1383 .)

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق متشکل 28 سوال و 7 مولفه که عبارت است از (اعتماد، شبکه، همکاری، روابط، ارزش ها، فهم متقابل و تعهد) که بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخالف نمره گذاری شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • کارکنان این سازمان به همدیگر اعتماد دارند.
  • همکارانم در رفتار خود با من صادق و درستکار هستند.
  • همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.
  • کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع می کنند.
  • به طور کلی کارکنان این سازمان قابل اعتمادند.
  • کارکنان این سازمان اطلاعات،ایده ها و دیگر منابع شان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب می کنند.
  • کارکنان به احساسات همدیگر احترام می نهند.
  • سازمان برای کارکردهای گروه ها و تیم های کاری ارزش زیادی قائل است.
  • سازمان برای عضویت افراد در گروه ها فرصت های زیادی فراهم می کند.
  • در سازمان ما تمایل زیادی به راه حل های همکارانه وجود دارد.

…..

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها