×

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی کاتلر

پروژه: کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی کاتلر (انگلیسی) رشته تحصیلی: بازاریابی مقطع: …

پژوه ۲۰۸: پاسخ سوالات کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

پروژه: فایل کامل پاسخ به تمامی سوالات کتاب مدیریت استراتژیک …

کتاب الکترونیکی اعتبار و وجهه نام تجاری

عنوان کتاب: اعتبار و وجهه نام تجاری نویسنده کتاب: طهماسبی، …

لیست کتاب های ارشد مدیریت

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید …

جزوه الکترونیکی تئوری مدیریت صفرزاده

 عنوان جزوه: تئوری مدیریت صفرزاده  فرمت: pdf حجم فایل: ۲۸۲ …

جزوه الکترونیکی تئوری مدیریت الوانی

 عنوان جزوه: تئوری مدیریت الوانی  فرمت: pdf حجم فایل: ۲۸۲ …

کتاب الکترونیکی آمار و کاربرد در مدیریت

عنوان کتاب: آمار و کاربرد در مدیریت $$$: رایـــــــگـــــان  فرمت: …

کتاب الکترونیکی تحقیق در عملیات پیشرفته

عنوان کتاب: روش تحقیق در مدیریت پیشرفته $$$: رایـــــــگـــــان  فرمت: …

کتاب الکترونیکی اصول مدیریت دکتر علی رضاییان

عنوان کتاب: اصول مدیریت دکتر علی رضاییان $$$: رایـــــــگـــــان  فرمت: …

کتاب الکترونیکی مدیریت استراتژیک فر آر دیوید

عنوان کتاب: مدیریت استراتژیک فر آر دیوید  فرمت: pdf حجم …

0