طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "مقالات فارسی رفتار سازمانی"

مقاله فارسی 3281: بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله فارسی 3281: بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی سازمان شرکت همراه اول استان تهران رشته تحصیلی: مدیریت تعداد صفحات: 23 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 63 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 54 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP  فرمت: Word ?تعداد سوال: 37 سوال و 9 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی ساختار سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 13 سوال و 3 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه بررسی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر سبک های مدیریت بر رضایت کارکنان

پرسشنامه تاثیر سبک های مدیریت بر رضایت کارکنان

هدف پرسشنامه: بررسی سبک های تاثیر مدیریت بر رضایت کارکنان فرمت: Word ?تعداد سوال: 34 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √ روایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

هدف پرسشنامه: سنجش یادگیری سازمانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پاسخگویی

پرسشنامه پاسخگویی

هدف پرسشنامه: سنجش میزان پاسخگویی سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 21 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مقاله بیس: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 58 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی نقش فناوری اطلاعات در چابکی سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 38 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 456: رضایت زناشویی

پرسشنامه 456: رضایت زناشویی

هدف پرسشنامه: سنجش رضایت زناشویی فرمت: Word ?تعداد سوال: 47 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

هدف پرسشنامه: سنجش اخلاق کاری  فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید