×

مقاله فارسی ۳۲۸۱: بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی …

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری …

پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت …

پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی ساختار سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: ۱۳ …

پرسشنامه تاثیر سبک های مدیریت بر رضایت کارکنان

هدف پرسشنامه: بررسی سبک های تاثیر مدیریت بر رضایت کارکنان …

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

هدف پرسشنامه: سنجش یادگیری سازمانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۱۶ سوال …

پرسشنامه پاسخگویی

هدف پرسشنامه: سنجش میزان پاسخگویی سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در …

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی نقش فناوری اطلاعات در چابکی سازمان  فرمت: …

0