×

مقاله انگلیسی مالی و حسابداری: مدیریت موجودی تحت اختلال مالی: یک تحلیل تجربی

عنوان انگلیسی مقاله: Inventory management under financial distress: an empirical …

مقاله انگلیسی تدوین استاندارد سیاست های حسابداری: مروری بر تحقیقات تجربی

عنوان انگلیسی مقاله: The Politics of Accounting Standard-Setting: A Review …

مقاله امرالد: اثر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک شرکت

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of corporate social responsibility on …

مقاله اسپرینگر مروری بر تئوری نمایندگی اقلیت

عنوان انگلیسی مقاله:An overview of the theory of Minority representation …

مقاله امرالد: نام تجاری ارواق بهادار ادرک شده: چگونه دیدگاه فردی مانع بهره وری می شود

عنوان انگلیسی مقاله: Examining the role of advertising and sales …

مقاله انگلیسی مقیاس های کنترل برای هزینه یابی کایزن استفاده فرمولی و کاربردی از مدل نیمه عمر

عنوان انگلیسی مقاله: Control Measures for Kaizen Costing Formulation and …

مقاله انگلیسی آیا تعهدات برون ترازنامه ای با حق الزحمه حسابرسی همبستگی دارد؟

عنوان انگلیسی مقاله: ARE OFF-BALANCE SHEET OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH AUDIT …

مقاله انگلیسی گوناگونی و حسابداری برای پروژه های جدید: درون ترازنامه ای یا برون ترازنامه ای

عنوان انگلیسی مقاله:  Diversification and the Accounting for New Projects …

مقاله انگلیسی حسابداری در زمان و برای بحران وام های بدون پشتوانه

عنوان انگلیسی مقاله: Accounting in and for the Subprime Crisis ترجمه …

مقاله انگلیسی انجام پژوهش های میدانی کیفی در زمینه حسابداری مدیریت: مکان یابی به منظور کمک به تئوری

عنوان انگلیسی مقاله: Doing qualitative field research in management accounting: …

0