همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه مدیریت دانش"

پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 286: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

پرسشنامه 286: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه گری مدیریت دانش فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال 3 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر در پذیرش بانکداری اینترنتی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 27 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شبکه های اجتماعی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 15 سوالی √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی و پایایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 63 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

هدف پرسشنامه: بررسی استراتژی مدیریت دانش  فرمت: Word ?تعداد سوال:13 سوال و 13 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: محقق ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 54 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP فرمت: Word ?تعداد سوال: 37 سوال و 9 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 58 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ

پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ

هدف پرسشنامه: ارزیابی سیستم هوش تجاری در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 31 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت سیستم های درآمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک فرمت: Word?تعداد سوال: 41 سوال و 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن فرمت: Word ?تعداد سوال: 88 سوال ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید