×

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

هدف پرسشنامه: بررسی هوش سازمانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴۹ …

سفارش پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

هدف پرسشنامه: شناسایی ارزش های مشتریان فرمت: Word √شیوه نمره …

پرسشنامه ۲۹۲: هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه ۲۸۶: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید …

پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر در پذیرش بانکداری اینترنتی …

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان …

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی …

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه: استراتژی مدیریت دانش هدف پرسشنامه: بررسی استراتژی مدیریت دانش …

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری …

پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت …

0