کتاب الکترونیکی رفتار سازمانی مورهد گریفن

عنوان کتاب: رفتار سازمانی مورهد/گریفن

$$$: رایـــــــگـــــان

 فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۸۷۷ KB

 دانلود کتاب

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • رشته رفتار سازمانی
 • اداره مردم و سازمان ها
 • مدیریت جهانی و گوناگونی در سازمان
 • تفاوت های فردی
 • انگیزش مفاهیم اولیه
 • انگیزش مفاهیم پیشرفته
 • طراحی شغل و پویایی های نقش
 • هدف گذاری و ارزیابی عملکرد
 • فشار عصبی ناشی از کار
 • ارتباط و پرورش اطلاعات
 • پوایی های گروه
 • تیم و گروه
 • رهبری
 • قدرت و سیاست
 • تصمیم گیری
 • ساختار اصلی سازمان
 • طرح سازمان
 • فرهنگ سازمان
 • تغییر و بهسازی سازمان

[/stextbox]

 

 

343 بازدید