کاربرگ استراتژیک شرکت توزیع داورهای دامی داروپخش

عنوان کاربرگ: کاربرگ استراتژیک شرکت توزیع داورهای دامی داروپخش

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: ۱۴۰۲

فرمت: Word ،Pdf

کاربرگ استراتژیک شرکت توزیع داورهای دامی داروپخش

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت داروپخش

محتویات کاربرگ اول:

۱. این سازمان/شرکت چه کالاها یا خدماتی را ارائه می ‏دهد یا ارائه خواهد کرد؟

۲. ارباب رجوع ها یا مشتریان این سازمان/ شرکت چه کسانی هستند یا خواهند بود؟

۳. این شرکت درچه حوزه ها یا بازارهایی (داخلی/خارجی، انحصاری/رقابتی، تولیدی/خدماتی و…) و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت می کند یا خواهدکرد؟

۴. این شرکت برای انجام فعالیت های خود از چه نوع فن آوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره می ‏گیرد یا خواهد گرفت؟

۵. چه باورها، ارزش ها، آرمان ها، آرزوها و اولویت های اخلاقی بنیادی بر این شرکت حاکم است؟

۶. این شرکت از چه مزیت رقابتی یا ویژگی متمایزی نسبت به سایر رقب ا یا سازما ن های مشابه خود برخوردار است؟

۷. این شرکت چقدر به کارکنان و مسائل آ ن ها (آسایش، رضایت، خواسته ها و…) اهمیت داده و توجه دارد؟

۸. این شرکت تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعی (امور خیریه، حفظ محیط زیست و…)حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه از عملکرد خود اهمیت می دهد؟

۹. در این شرکت تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوری توجه می ‏شود؟

بیانیه مقصد استراتژیک شرکت …………..

محتویات کاربرگ دوم:

 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 • فرصت ها
 • تهدیدها
 • تحلیل

محتویات کاربرگ سوم:

 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • قوت ها
 • ضعف ها
 • تحلیل

محتویات کاربرگ چهارم:

 • کاربرگ تشکیل ماتریس سوات (توز) استخراج استراتژی های ممکن
 • دسته بندی استراتژی های ماتریس سوات (توز)

محتویات کاربرگ پنجم:

 • تعیین موقعیت استراتژیک با تشکیل ماتریس داخلی و خارجی

محتویات کاربرگ ششم:

 • تعیین استراتژی های مناسب (برتر)

محتویات کاربرگ هفتم:

 • ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

محتویات کاربرگ هشتم:

 • اولویت بندی استراتژی های مناسب

کاربرگ مدیریت استراتژیک متشکل از مطالب بالا می باشد که در کاربرگ سفارشی از سوی مشتری شرکت مورد نظر انتخاب می شود و تمامی موارد بالا در قالب ۸ فرم به سوالات جواب داده خواهد شد و در کاربرگ دوم تا هشتم نیر اطلاعات در داخل جدول نیز تکمیل و عدد دهی خواهد شد.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

۱. این سازمان/شرکت چه کالاها یا خدماتی را ارائه می‏ دهد یا ارائه خواهد کرد؟

شرکت توزیع داروهای دامی: توزیع کالا به صورت فروش به نمایندگان توزیع استان ها و فروش توسط ۸ شعبه در کل کشور

۲. ارباب رجوع ها یا مشتریان این سازمان/ شرکت چه کسانی هستند یا خواهند بود؟

مشتریان شرکت با توجه به محدودیت های توزیع از سوی اداره دامپزشکی، فروش به نمایندگان بخش استان می باشد و شرکت از طریق احداث شعبه در استان های مورد نظر فروش به داروخانه را راه اندازی کرده است.

۳. این شرکت درچه حوزه ها یا بازارهایی (داخلی/خارجی، انحصاری/رقابتی، تولیدی/خدماتی و…) و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت می کند یا خواهد کرد؟

این شرکت به صورت پخش کشور در حال افزایش شعبات در استان ها می باشد.

۴. این شرکت برای انجام فعالیت های خود از چه نوع فن آوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره می‏ گیرد یا خواهد گرفت؟

این شرکت برای فروش محصولات خود از نرم افزارهای هوشمند آنلاین و همچنین سیستم توزیع هوشمند آنلاین به صورت لحظه قابل مشاهده می باشد در حال استفاده می باشد و همچنین در حال راه اندازی فروش آنلاین دارو می باشد.

۵. چه باورها، ارزش ها، آرمان ها، آرزوها و اولویت های اخلاقی بنیادی بر این شرکت حاکم است؟

این شرکت مشتری مداری، منافع کارکنان و سازمان و هم دلی و دانش مداری و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ایجاد خرید راحت و آنلاین برای مشتریان، کاهش هزینه فروش در کنار سودآوری زیاد از ارزش های این شرکت است.

بیانیه ماموریت شرکت توزیع داروهای دامی دارو پخش

فلسفه وجودی و تعهد ما ایجاد ارزش برای کلیه ذینفعان خود در بلند‌مدت از طریق ساخت کسب و کاری مترقی با هدف ارتقاء نشان تجاری شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش می‌باشد. طرح برتری ما تمرکز بر پنج اصل استثنایی تجربه مشتری شامل مردم، محصولات، شعبات، قیمت و پیشرفت می‌باشد. ما متعهد به بهبود عملکرد خود و ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتریان هستیم.

پروژه های مشابه کاربرگ مدیریت استراتژیک

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

244 بازدید