راهنمای نوشتن پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

پیشینه پیشینه پایان نامه

هدف از پیشینه تحقیق چیست؟

راهنمای نوشتن پیشینه تحقیق : هدف کلی از تهیه و نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش آن است که مشخص شود چه کارهایی در زمینه مورد نظر پژوهشگر به انجام رسیده و منتشر شده است و چه نکته یا نکته هایی به تحقیق بیشتر نیاز دارد. این کار خود مقاصد دیگری را نیز دنبال می کند: پژوهشگر در ابتدا باید نسبت به همه آثاری که در زمینه مورد پژوهش وی در دسترس است احاطه یابد و اطمینان حاصل کند که کار وی تکراری نیست و یا حداقل در یک یا چند جنبه با آثار دیگر تفاوت دارد.

او با نگارش مرور پیشینه پژوهش باید نشان دهد که تا حد امکان همه آثار و پژوهش های انجام شده تا زمان انجام پژوهش خود را مورد توجه قرار  داده و کارش نه تنها با توجه به نتایج آن آثار می باشد بلکه جدید تر از آنها است. او در جریان انجام این کار باید مشخص سازد که پژوهش های دیگر چه هدف هایی را دنبال کرده اند، از چه روش هایی برای تحقیق و از چه ابزارهایی برای گردآوری داده ها استفاده کرده اند؟ یافته های آنها چه بوده و به چه نتایجی رسیده اند؟ در مجموع، پژوهشگر باید مشخص سازد که تحولات نظری و کاربردی حوزه یا موضوع مورد نظر وی تا کجا پیش رفته است؟

در این قسمت باید بصورت مختصر و در عین حال دقیق و با ارایه رفرنس درباره سوابق موضوع تحقیق خود توضیحاتی ارایه دهید. این توضیحات باید شامل نتایج تحقیقات انجام شده مشابه و ارزیابی نقایص ویا اشتباهات احتمالی آنها باشد که هدف شما تکمیل و یا تصحیح این نتایج می باشد. توجه داشته باشید که تمامی نظریه های مطرح شده و شواهد ارایه شده باید بطور مستند ذکر شوند و رفرنس تمامی مواردی که در این قسمت ارایه می شوند باید در بخش نمایه‌ها ذکر شوند.

راهنمای نوشتن پیشینه تحقیق

بطور خلاصه در این قسمت شما باید استاد راهنمای بالقوه خود را قانع کنید که تحقیقات مقدماتی کافی در زمینه موضوع انتخابی خود انجام داده اید و منابع مرتبط را در این زمینه را مطالعه کرده اید و دقیقا ایده کاری خود را یافته اید. به عبارت کلی در این قسمت شما بیان می کنید که چه تحقیقاتی تابحال انجام شده است و نتایج آنها چه بوده و به چه دلیلی این نتایج ناقص یا اشتباه است و در ادامه توضیح می دهید که تحقیقات شما چه کمکی به اصلاح یا تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی می کند. توجه داشته باشید که این بخش معمولا طولانی ترین بخش پروپوزال است و ممکن است تا نیمی از حجم پروپوزال را به خود اختصاص دهد.

اری، جاکوبز، و رضویه (Ary, Jacobs, and Razavieh, 1990:69-69) هفت هدف و مزیت را برای پیشینه پژوهش بر می شمرند:

۱. مشخص کردن محدوده تحقیق

۲. برقراری ارتباط سوال های تحقیق با تحقیقات قبلی

۳. محدود کردن سوال ها و مشخص ساختن مفاهیم عمده در تحقیق

۴. روشن ساختن نکات و نتایج متضاد در تحقیقات گذشته در یک حوزه تخصصی

۵. شناسایی روش های کارامد و نیز نامناسب تحقیق

۶. جلوگیری از دوباره کاری و تکرار تحقیقات گذشته

۷. توانا ساختن پژوهشگر در تفسیر اهمیت نتایج به دست آمده از تحقیق خود.

سرمد، بازرگان و حجازی (۱۳۷۶:۵۵) هدف عمده پیشینه پژوهش را نقد دانش موجود درباره موضوع در دست تحقیق می دانند. از نظر آنها، مقاصد مشخص پیشینه پژوهش عبارتند از:

۱. تعریف و تحدید مسئله

۲. قرار دادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی

۳. اجتنبا از دوباره کاری

۴. انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری

درخواست مشاوره پایان نامهپروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

240 بازدید