عنوان پروژه: مدل پورتر برای شرکت 3M و فولکس واگن

فرمت: Word ،Pdf

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: 20 صفحه

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%203M%20%D9%88%20%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86.JPG

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروژه مدل پورتر شرکت 3M و فولکس واگن

 • تاریخچه شرکت 3M
 • تاریخچه شرکت فولکس
 • مدل الگوی مبتنی بر پنج نيروی پورتر 3M
 • کالاهای جایگزین
 • قدرت چانه زنی تامین ‌کنندگان
 • قدرت چانه‌زنی خریداران
 • تهدید ورود رقبای جدید
 • شدت رقابت
 • مدل الگوی مبتنی بر پنج نيروی پورتر فولکس
 • کالاهای جایگزین
 • قدرت چانه زنی تامین ‌کنندگان
 • قدرت چانه‌زنی خریداران
 • تهدید ورود رقبای جدید
 • شدت رقابت
 • منابع

20 صفحه word و Pdf

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل الگوی مبتنی بر پنج نيروی پورتر

در شکل زیر الگوی مبتنی بر پنج نيروی پورتر ارائه شده است. اين الگو درباره تجزينه وتحليل وضع رقابتی است وبسياری از سازمان ها برای تدوين استراتژی ها از اين الگو استفاده می کنند. شدت رقابت در صنايع مختلف وبين شرکت های گوناگون بسيار متفاوت است. در صنايعی که بازده کمتری دارند شدت رقابت بسيار زياد است. از ديدگاه پورتر، در هر صنعت ماهيت رقابت به وسيله پنج عامل به شرح زير تعيين می شود (ديويد، 1398).

 • هم چشمی بين سازمان های رقيب
 • توان بالقوه برای ورود رقبای جديد
 • توان بالقوه برای توسعه محصولات جايگزين
 • توان عرضه کنندگان مواد اوليه در چانه زدن
 • توان مصرف کنندگان در چانه زدن

مایکل پورتر (۱۹۷۶) معتقد است برای مشخص کردن میزان سود باید نگاه دقیقی به وضعیت رقابت داشته باشیم. اگر می خواهیم در یک صنعت استراتژی و برنامه ای برای ورود یا فعالیت طراحی کنیم باید نسبت به وضعیت رقابت در آن صنعت به درستی اشراف داشته باشیم. با استفاده از بررسی رقابت می توانیم مناسب ترین موقعیت را برای ورود شناسایی کنیم و همچنین بهترین صنعت را برای ورود یا عدم ورود بشناسیم. تحلیل پورتر از ۵ بخش تشکیل شده است:

پروژه های مشابه مدیریت استراتژیک

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225