عنوان پروپوزال: بررسی عوامل مؤثر به ترغیب مشتریان به دریافت خدمات بیمه ای: مطالعه موردی بیمه ایران

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه عداد صفحات: 30 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 22500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
  • بیان مساله
  • ضرورت و اهمیت پژوهش
  • ادبیات نظری
  • پیشینه پژوهش
  • اهداف پژوهش
  • هدف اصلی
  • اهداف فرعی
  • اهداف کاربردی
  • سوالات پژوهش
  • فرضیات پژوهش
  • فرضیه اصلی
  • فرضیات فرعی
  • مدل مفهومی پژوهش
  • روش جمع آوری اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • جامعه آماری
  • قلمرو پژوهش
  • قلمرو زمانی پژوهش
  • قلمرو مکانی پژوهش
  • قلمرو موضوعی پژوهش
  • منابع
  • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

روان شناسی خرید

روان­شناسی از جمله رشته­ هایی است که در تمامی زمینه­ ها (اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و …) کارایی و تأثیر گذاری خود را به اثبات رسانده است. انسان، موجودی پیچیده با واکنش ­هایی متفاوت در برابر وقایع پیرامون خود است. روانشناسی سعی دارد الگویی از این رفتارها و واکنش ­ها ارائه دهد (قربانی، 1388، 70). روان شناسی نگاهی خرد به رفتار مصرف کننده دارد. به عبارتی دیگر، مصرف کننده را به عنوان فرد در نظر می­ گیرد و تأثیر عواملی همچون یادگیری، ادراک، انگیزش، نگرش، شخصیت و احساسات را مورد توجه قرار می ­دهد. به صورت کلی روان شناسان، انسان را از رویکردهای زیر بررسی کرده ­اند:

  • مکتب زیست شناختی: اثر توارث بر رفتار و شخصیت را بررسی می ­کند؛
  • مکتب رفتار گرایی: در این مکتب عقیده بر این است که رفتار قابل مشاهده و اندازه­گیری است و باید تمرکز روان شناسی نیز بر رفتار و دلایل بیرونی وقوع آن باشد؛
  • مکتب روان کاوی: بیشتر در مباحث روان پزشکی و عصب شناسی ریشه دارد. فروید از جمله کسانی است که دارای این رویکرد هستند؛
  • مکتب انسان گرایی: بیشتر بر انسان و ادراک او از واقعیت تأکید می­ کند (سید جوادین و اسفیدانی،1391، 19).

پروپوزال فوق متشکل از 6 فرضیه که 3 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی که در فایل تشریح شده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط