عنوان پروپوزال: تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

رشته تحصیلی: منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 22 صفحه

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • فرضیه پژوهش
 • سوال پژوهش
 • تعاریف واژگان کلیدی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • منابع
 • مقاله بیس 2017

مختصری از توضیحات

پروپوزال تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

عبارت منابع انسانی در محیط تجاری و در ارجاع به افرادی به کار می رود که در سازمان ها شاغلند. کارکنان منابع انسانی مهمترین دارایی ها و منابع ارزشمند در عملکرد یک شرکت هستند. کارکنان اهمیت دارند زیرا دانش، تجربه و مهارت آنها منجر به افزایش ارزش سازمان در بازار می شود.

تعریف مدیریت منابع انسانی از عبارت مدیریت قابل تفکیک نیست. بنابراین مدیریت به صورت سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل درک می شود. مدیریت به امور داخلی شرکت مربوط می شود.

مفهوم راهبرد مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در یک سازمان رهیافتی راهبردی، پایدار و جامع نسبت به مدیریت منابع انسانی شرکت و آموزش است. مدیریت منابع انسانی را می توان به صورت عمل کاربردی با افراد تعریف کرد که شامل تحلیل عملکرد کارکنان، برنامه ریزی برای نیازهای نیروی کار و فراخوان آنها، انتخاب داوطلبان، جهت گیری کارکنان جدید و آموزش، دستمزد و حقوق، آموزش تعهدات کارکنان و نیز ایجاد محیط کاری ایمن و عادلانه است. مدیریت منابع انسانی یک رهیافت منسجم برای مدیریت افراد است که به دنبال منسجم کردن فعالیت های کارکنان است تا آنها با هم کنار بیایند.

مدیریت منابع انسانی و رقابت

برای این که سازمانها مزیت رقابتی را در بین همتایان شان حفظ کنند، باید نیروی کاری توانمند داشته باشند. شرکت های حمل و نقل می توانند با پیشنهاد ارزش بیشتر و بهتر نسبت به رقبایشان به مزیت رقابتی دست یابند.

….

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط