پروپوزال مدیریت پروژه: بررسی تأثیر استراتژی کسب و کار بر موفقیت مدیریت پورتفولیوی پروژه

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر استراتژی کسب و کار بر موفقیت مدیریت پورتفولیوی پروژه

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت پورتفولیوی پروژه

مدیریت پورتفولیوی پروژه (که به عنوان مدیریت همزمان مجموعه کاملی از پروژه ها به صورت یک موجودیت بزرگ تعریف می شود) در تئوری و عمل، بیش از پیش اهمیت می یابد (آرتو و دیتریش، ۲۰۰۴؛ دیتریش و لتونن، ۲۰۰۵؛ پاتاناکال و میلوسویچ، ۲۰۰۹). یک پورتفولیوی پروژه، مجموعه ای از پروژه ها است که منابع کمیاب را تقسیم کرده و برای آن رقابت می کنند و تحت حمایت و مدیریت یک سازمان خاص انجام می شود (آرچر و قاسم زاده، ۱۹۹۹). مدیریت هماهنگ یک پورتفولیو، موجب افزایش منافع سازمان می شود (پلاتژه و همکاران، ۱۹۹۴). ادبیات فعلی، بر اهمیت مدیریت پورتفولیوی پروژه در ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه ها مطابق با استراتژی تأکید می کند (برای مثال، آرچر و قاسم زاده، ۲۰۰۴؛ کوپر و همکاران، ۲۰۰۱). مدیریت پورتفولیوی پروژه در انتخاب “پروژه های مناسب” اهمیت دارد و در نتیجه بخش مهمی از مدیریت استراتژیک سازمان ها است (موریس و جمیسون، ۲۰۰۵؛ شنار، ۲۰۰۱).

تا کنون، مطالعات معدودی در این زمینه وجود داشت که جنبه های منفرد ارتباط بین استراتژی، مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را بررسی کرده باشند. مولر و همکاران (۲۰۰۸).

پروپوزال فوق متشکل از ۵ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی بر گرفته از مقاله مرتبط همراه با فایل اصل مقاله در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار خواهد گرفت.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

161 بازدید