پروپوزال عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه عداد صفحات: ۲۱ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۴۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقدینگی

وضعیت نقدینگی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد اما بر تصمیمات در زمینه تقسیم سود نیز تاثیر گذار است. شرکت های دارای نقدینگی بالاتر رغبت بیشتر نسبت به پرداخت سود سهام دارند نسبت به شرکت هایی که سطح کافی از وجوه را ندارند. بنابر این، احتمال اینکه شرکت سود سهام بیشتری را تقسیم کند با نقدینگی ارتباط مثبتی دارد. این ارتباط مثبت بوسیله تئوری سیگنالینگ سیاست تقسیم مور پشتیبانی قرار گرفته است (هو ۲۰۰۳).

سودآوری

سود آوری یکی از مشخصه های مهم سیاست تقسیم سود سهام است. تئوری نظم دفاعی اولویت بندی شرکت ها را در نابع مالی شان تشریح می کند و بیان می کند که شرکت ها ترجیح می دهند که از منابع و سرمایه داخلی استفاده کنند. هنگامی که منابع مالی شرکت برای پاسخوگی به نیاز های مالی ناکافی باشد شرکت های بدهکار می شوند (اولین بار برای آزادی ریسک، سپس بدهی ریسکی) و در نهایت ارزش خالص سهام (میرز ۱۹۸۴، میرز و ماجلوف ۱۹۸۴). میرز در سال ۱۹۸۴ مطرح کرد که این رفتار ممکن است ناشی از هزینه انجام شده برای سهام جدید باشد. این تئوری پیش بینی می کند که ارتباط بین سودآوری و قدرت نفوذ منفی باشد.

شرکت های دارای سودآوری بالاتر درآمد با اثربخشی بیشتر بدست می آورند و توانایی بیشتری در حفظ درآمد شان خواهند داشت.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

141 بازدید