پروپوزال عوامل تعیین کننده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B

عنوان پروپوزال: عوامل تعیین کننده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رسانه اجتماعی

رسانه های اجتماعی توجه زیادی را جذب کرده بودند همانطور که بعضی مولفان و اصحاب مربوطه تشویق می شوند تا پتانسیل اشان را در پشتیبانی از برند ها (میخالدیو و همکارانش ۲۰۱۱ ؛ یان ۲۰۱۱)، فرو ش ها، سرویس مشتری و توسعه محصول (کولنان، مچوق و زوبیلگا ۲۰۱۰) درک نمایند. مصرف کنندگان رسانه اجتماعی را قابل اعتماد تر از هر نوع اطلاعات دیگر مورد حمایت سازمان می یابند و متعاقبا، به طور فزاینده ای به سمت رسانه اجتماعی تغییر مسیر می دهند تا اطلاعات بیشتری را در مورد محصولات و خدمات بگیرند (فوکس ۲۰۰۶).  سازمان های بیشتر و بیشتری  با سرمایه سازی در مورد محبوبیت رسانه اجتماعی و اعتماد درک شده اشان دارای رسانه اجتماعی می باشند تا مشتریان را با محصولات و برند هایشان مشغول سازند (مانگولد و فولدس ۲۰۰۹).

رسانه اجتماعی و سایت های شبکه سازی اجتماعی به دلیل پتانسیل اشان در پخش پیام های ویروسی بویژه به طور گسترده ای به عنوان ابزار ارتباط بازاریابی (بامچو، اوینگ، ماتر، استیوارد و والاسه ۲۰۰۸) و تولید WOM استفاده شده اند (توسوف و همکارانش ۲۰۰۹). رسانه های اجتماعی درون سازمان ها دارای پتانسیل خلق قابلیت هایی می باشند که می توانستند به منابع سودمندی تبدیل شوند که در عوض به مزیت های رقابتی و عملکرد بالا تر منجر گردند (لو ۲۰۱۱ ؛ لئونیدو، پالیواندا و تودیسیو ۲۰۱۱).

پروپوزال فوق متشکل از ۸ فرضیه: یک فرضیه اصلی و ۷ فرضیه فرعی و ۶ متغیر همراه با مدل و مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

182 بازدید