پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عملکرد نام تجاری و ابعاد مرتبط با نام تجاری

بحران کنونی شرکت ها را برای نگاه عمیق تر به ارتباط بین مصرف کنندگان و مارک های لوکس تشویق می کند. مصرف کنندگان محصولات لوکس را  به دو دلیل اصلی می خرند: برای لذت بردن، و به عنوان نمادی از موفقیت.  کاپلیراز (۲۰۰۹) آینده علامت های تجاری لوکس را در بر اساس جستجو تعادل بین این دو انگیزه، با منطقه جغرافیایی  بنا کرده اند. علاوه بر این، مصرف کنندگان اغلب محصولات لوکس را  برای دادن هدیه می خرند.  با این حال خرید به هر دلیلی باعث می شود تا نام تجاری ابزار اصلی برای اتصال با مصرف کننده به حساب آید. نام تجاری ممکن است به چند شیوه بر برداشت و نگرش مشتریان تاثیر بگذارد.  تجزیه و تحلیل اجزای غالب این نفوذ از طریق بررسی دو موضوع کلیدی مکمل امکان پذیر است:  بعد عملکردی و بعد رابطه ای.

نام تجاری عملکردی ناشی از این دیدگاه پذیرفته شده است که نام تجاری معمولا نشان دهنده حافظه یک شرکت است که شامل تمام سرمایه گذاری، فعالیت های تحقیقاتی و فن آوری فرایند یا نوآوری های  می باشد که شرکت در طول زمان انجام داده اند (ریگوو همکاران، ۲۰۰۹).

با وجود این، مشتریان ممکن است از علامت های تجاری  به عنوان وسیله و یا حالت بیان نگرش، فردگرایی و نیازها استفاده کنند (کیگن و همکاران، ۱۹۹۲). با توجه به کلر (۲۰۰۸)، علامت های تجاری می تواند به صورت ساده انتخاب شود، که مترادف با سطح خاصی از کیفیت، کاهش خطر، و ایجاد اعتماد است.  توسعه مفهوم  حقوق صاحبان سهام نام تجاری منجر به تکامل مهمی از مفهوم نام تجاری خود می شود. این مدل از ارزش ویژه نام تجاری که توسط کلر (۱۹۹۳) پیشنهاد شده برجسته است، که ارتباط بین آن دو بعد را ارائه می کند: آگاهی و تصویر نام تجاری. مجموعه ای از انجمن ها (کلر، ۲۰۰۸؛ کلر و لمان، ۲۰۰۶) تصویر نام تجاری را در ذهن مشتری شناسایی می کنند.

پروپوزال فوق متشکل از ۴ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۳ فرضیه فرعی می باشد.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

262 بازدید