عنوان پروپوزال: تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی و نقش واسطه اعتماد به مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

رشته تحصیلی: منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 24 صفحه

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • چارچوب نظری تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • پرسش های تحقیق
 • فرضيه های تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • روش تحقیق
 • تحقیقات علمی براساس هدف
 • تحقیقات علمی براساس چگونگی بدست آوردن داده ها
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
 • منابع (داخلی و خارجی)

مختصری از توضیحات

http://modir3-3.ir/images//proposal-rahbari-modir123.com.png

تعاریف رهبری

در مورد رهبری تعریف های گوناگونی بیان شده است، که به بعضی از آنها اشاره می شود.

1- رهبری نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمانی است.

2- رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص، به طوری که با میل و خواسته خود در جهت دست یابی به هدف های تعیین شده،گام بردارند (قاسمی،1390،ص438)

3- رهبری به عنوان یک فرآیند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه در جهت تحقق هدف و به عنوان یک صفت به معنی مجموعای از ویژگی ها است(مور هد، گریفین ،1390،ص350).

4- رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن به هدف های مورد نظر(رابینز،1386،ص217).

5- به توانایی تاثیرگذاری، انگیزه دادن به افراد و مشارکت در اثربخشی و موفقیت سازمان، رهبری گویند(Yuki ,2006,p3).

6- رهبری، فرآیند تغییر هدف داری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت به سوی چشم انداز را آغاز می کنند(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی، 1389، ص145)

پروپوزال فوق با هدف بررسی تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی و نقش واسطه اعتماد به مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران طراحی شده است. این پروپوزال متشکل از 6 فرضیه که یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی می باشد. همراه با مدل مفهومی می باشد.

پروژه های مشابه پروپوزال تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی

….

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط