پروپوزال نقش واسطه فرهنگ سازمانی بر روابط رفتار رهبری و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر روابط رفتار رهبری و تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته: مدیریت دولتی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • تعریف متغیرها
 • قلمرو پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

آلن و میر مدلی از تعهد سازمانی را ادراک کرده و سه جزء را شناسایی کرده‌اند:

۱) تعهد موثر

۲) تعهد مداوم

۳) تعهد هنجاری

جزء موثر به وابستگی احساسی کارمند برای شناسایی و تعهد در سازمان اشاره دارد. بسیاری از پژوهش صورت گرفته در این زمینه‌ی تعهد سازمانی بر تعهد موثر متمرکز شده است. جزء تداوم به تعهد مبتنی بر هزینه‌هایی اشاره دارد که کارمند با ترک سازمان ارتباط می‌دهد. جزء هنجاری به احساس اجبار کارمند برای ماندن با سازمان اشاره دارد. تعهد هنجاری توجه پژوهشاتی اندکی دریافت کرده است.

 مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که سطح حمایت سازمانی و مدیریت کارمندی که احساس می‌کند، تعهد آنها در تصمیم‌گیری، میزان بازخورد دریافت شده در مورد کارایی شغل و نقش شغل، رفتارهای رهبری و فرهنگ سازمانی بر این امر اثر می‌گذارد که آیا شخص دارای تعهد بالا یا پایینی می‌باشد.

رضایت شغلی: رابینز رضایت شغلی را به عنوان مجموعه احساساتی تعریف می‌کند که شخصی در مورد شغل خود دارد. عوامل بسیاری بر رضایت شغلی کارمند اثر می‌گذارند که این امر توسط راد و یارمحمدیان بررسی شده است. مشاهده شده که رضایت شغلی بر سطوح نارضایتی شغلی، غیبت‌گرایی، بیان شکایت، تاخیر، روحیه ضعیف، مبادلات بالا، بهبود کیفیت و مشارکت در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد.

کارایی کارمند: موتوویدلو و وان اسکاتر دو بعد از کارایی کارمند را پیشنهاد کردند. کارایی وظیفه (یا کارایی شغلی فنی) رفتار مرتبط با حفظ و ارائه هسته‌ی فنی سازمان می‌باشد. کارایی زمینه‌ای (یا کارایی شغلی میان‌شخصی) تابعی از دانش مهارت میان‌شخصی یک فرد می‌باشد که از محیط اجتماعی وسیع‌تری را که هسته‌ی فنی باید در آن فعالیت کند را پشتیبانی می‌کند.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

273 بازدید