پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: هوش هیجانی فروشندگان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 41 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هوش هیجانی

در سال های اخیر، تحقیقات در زمینه قابلیت های هوش هیجانی بطور قابل توجهی پیشرفته کرده است (لیندبام، 2013). در حالی که برخی بر مفهوم سازی های گسترده تر هوش هیجانی تمرکز کرده اند، بخصوص مدل قابلیت چهارشاخه توسط مایر و همکاران (مایر، رابرتز و همکاران، 2008؛ مایر و سالووی، 1997) دیگران در حوزه های مدلسازی محدودتری به نظریه پردازی پرداخته اند تا بتواند به اساس زمینه نظریه هوش هیجانی نزدیک شوند. بنابراین، دنباله تعریف هوش هیجانی موضوع بالا را پیشنهاد می دهد، این مفهوم سازی نظریه هوش هیجانی قابلیتی را کاملا جدا از نظریه هوش هیجانی خصلتی فرض می کند که با “حالات مرتبط با هیجان و خودآگاهی مرتبط است. این نظریه پردازی بطور کلی به نوع کنش رفتاری فرد مربوط می شود (لیندبام، 2013).

پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان

پرسشنامه فوق با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی فروشندگان بر مشارکت و رفتار شهروندی مشتریان طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 41 سوال و 6 مولفه (درک احساسات، شناخت استنتاج احساسات، تنظیم احساسات، مشارکت رفتار مشتری، تعهد به فروشنده، همدلی فروشندگان) و 6 زیر مولفه (جستجوی اطلاعات، اشتراک گذاری، مسئولیت پذیری، تعامل مشتری، کمک، تحمل) می باشد.

 

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • حس خوبی دارم چرا که اغلب احساسات خاصی دارم.
  • درک خوبی از احساسات خود دارم.
  • واقعا می فهمم که احساس می کنم.
  • همیشه می دانم که آیا من خوشحال هستم یا نه.
  • همیشه اهداف خودم را تعیین می کنم و سپس برای رسیدن به آنها تلاش می کنم.
  • همیشه به خودم می گویم من یک فرد صالح هستم.
  • یک فرد با انگیزه هستم
  • همیشه خودم را تشویق می کنم که بهترین را امتحان کنم.
  • می توانم خودم و مشکلاتم را به صورت منطقی کنترل کنم.
  • من کاملا قادر به کنترل احساسات خودم هستم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com