پروپوزال بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه …..

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته:  فناوری اطلاعات

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • مدل مفهومی
 • تعریف متغیرها
 • قلمرو پژوهش
 • جامعه آماری
 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • مقاله بیس
 • پرسشنامه

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی

محیط های مجازی

محیط های مجازی ارزش بیرونی و درونی برای کاربران فراهم می کنند. با توجه به این موضوع، با استفاده از نظریه انگیزش (دسیورایان، ۲۰۰۰) فرض می کنیم که هر دو نوع ارزش (یعنی سودمندی ادراک شده و لذت ادراک شده) احتمالاً برنگرش به استفاده از یک محیط مجازی تأثیر می گذارند.

سودمندی ادراک شده

سودمندی ادراک شده را اینگونه تعریف می کنیم: برداشت فرد از این که استفاده از محیط مجازی عملکرد او را بهبود می بخشد (دیویس، ۱۹۸۹؛ هونگ، تونگوتام، ۲۰۰۶؛ شین، ۲۰۰۹). از آنجایی که محیط های مجازی اساساً فضاهایی اجتماعی هستند افزایش عملکرد را می توان به استفاده از محیط مجازی برای تعامل و برقراری ارتباط با دیگران مرتبط کرد (مانتیماکیوریمر، ۲۰۱۴).

لذت ادراک شده

در مقابل، لذت ادراک شده به این معنا است که استفاده از یک سیستم (فارغ از هرگونه پیامد عملکردی مور دانتظار) به خودی خود چه قدر لذتبخش شناخته می شود. (دیویس، باگوتزیووارشاو، ۱۹۹۲،ص ۱۱۱۳). لذتی که استفاده از محیط مجازی به همراه دارد شامل فعالیت هایی نظیر بررسی و دستکاری ویژگی های محیطی خوشایند (مثل تزئین و نمایش های مد مجازی) و انجام بازی های مختلف (مثلا ایفای نقش و بازی های تعقیب و گریز)  در این محیط است.

شوارتز و همکاران (۲۰۱۲) محیط های مجازی می توانند حس لذت، خوشی و فرح بخشی را برای کاربران فراهم کنند زیرا استفاده از این محیط ها می تواند لذتبخش و سرگرم کننده باشد (ورهاگن، فلدبرگ، فندنهوف، مینتزومریکیوی، ۲۰۱۱).

تصمیم به استفاده از محیط های مجازی

تصمیم به استفاده از محیط های مجازی تحت تأثیر اثر اجتماعی بین فردی و بیرونی است (به مقاله باتاچرجی، ۲۰۰۰ مراجعه شود).  تأثیر بین فرد یکه به عنوان انتظار ادراک شده خانواده، خویشاوندان، دوستان و همتایان از فرد برای انجام رفتار مورد نظر تعریف شده است (هسیه و همکاران، ۲۰۰۸) به معنای مبادلات  بین دو یا چند فرد یا گروه است که در متقاعد کردن افراد برای تغییر رفتار خود موفق هستند (راجرز، ۲۰۰۳). در محیط های مجازی، تعامل با سیستم و سایر کاری ران از طریق یک آواتار (شوارتزوهمکاران، ۲۰۱۲) در یک فضای مجازی مشترک انجام می شود.

بنابراین اقدامات فرد کاملاً مشخص و در نتیجه برای دیگران قابل مشاهده است. این موضوع باعث می شودکه آثار بین فردی احتمالاً بر رفتاری که قرار است انجام شود تأثیر بگذارند (گولوهمکاران، ۲۰۱۱). در مقابل، تأثیر بیرونی به رسانه هایی نظیر رادیو، تلویزیون و روزنامه ها اشاره دارد که در گسترش آگاهی در مورد یک نوآوری خاص حائز اهمیت هستند (راجرز، ۲۰۰۳).

محیط های مجازی

محیط های مجازی از طریق تبلیغات آنلاین (مثل قرار دادن بنر) و رسانه های اجتماعی (مثل توئیتر، فیسبوک) تلاش زیادی برای ایجاد آگاهی در مورد حضور خود انجام می دهند که این موضوع نشان می دهدکاربران محیطهای مجازی با آثار بین فردی و بیرونی مواجه هستند. به طور خلاصه، این نتیجه ما را به فرضیات زیر می رساند:

کنترل رفتاری ادراک شده

کنترل رفتاری ادراک شده تحت تأثیر باورهای فرد درباره توانایی خود برای انجام رفتار مورد نظر است (آیزن، ۱۹۹۱). در مورد محیط های مجازی، کنترل رفتاری ادراک شده می تواند تحت تأثیر محیط اجتماعی (یعنی آواتار افراد دیگر که کاربر به صورت بلادرنگ با آنها در ارتباط است) و عنصر محیطی فیزیکی (به خصوص واسط صوتی تصویری سیستم) باشد (ورهاگنوهمکاران، ۲۰۱۱).

خودکارآمدی

خودکارآمدی به معنای میزان اعتماد به نفس یک فرد درباره توانایی خود برای انجام یک رفتار است (باندورا، ۱۹۷۷) و مدت ها است که به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده کنترل رفتاری پیشنهاد می شود (هسیه و همکاران، ۲۰۰۸). ارتباط مثبت بین خودکارآمدی و کنترل رفتاری ادراک شده به طور گسترده در پژوهش های قبلی IS نیز تأیید شده است (هسیه و همکاران، ۲۰۰۸؛ لی و کوزار، ۲۰۰۸؛ تیلور و تاد، ۱۹۹۵ب).

مطالعات قبلی IS با استفاده از منطق TPB، سهولت استفاده ادراک شده را با تعریفی مشابه تعریف این مقاله به عنوان میزان اعتقاد فرد به راحتی استفاده از یک سیستم خاص (دیویس، باگوتزی و وارشاو، ۱۹۸۹) و به عنوان یک باور کنترلی (براون و ونکاتش، ۲۰۰۵؛ هسیه و همکاران، ۲۰۰۸؛ پاولو و فیگنسون، ۲۰۰۶) در نظر گرفته اند.(مانتی مکی و همکاران، ۲۰۱۴)

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

84 بازدید