پروپوزال بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان

عنوان پروپوزال: بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان: مطالعه موردی مدیران و کارکنان اداره تامین اجتماعی استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال رهبری تحول آفرین

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوال های پژوهش
 • سوال اصلی
 • فرضیه های فرعی (۷ مورد)
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • به همراه مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال رهبران تحول آفرین

رهبران تحول آفرین نوآوری درون سازمان را افزایش می دهند؛ تمایل سازمان ها به نوآوری. استفاده رهبران از انگیزش الهام بخش و ترغیب ذهنی برای نوآوری سازمانی حائز اهمیت است. رهبران تحول آفرین ایده های خلاقانه را در سازمان خود تشویق می کنند؛ این رفتار نشان دهنده «نقش حمایتی» رهبران تحول آفرین است. این رهبران چشم اندازی دارند که کارکنان را بر می انگیزد، تمایل آن ها به فعالیت فراتر از انتظارات را افزایش می دهد و آن ها را برای استفاده از روش های نوآورانه در کار خود به چالش می کشد. این افزایش سطح انگیزش احتمالاً نوآوری سازمانی را افزایش می دهد.

تأثیر مثبت رهبران بر نوآوری

تعدادی از مطالعات تجربی این تأثیر مثبت رهبران بر نوآوری را تأیید می کنند. این مطالعات رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری را عمدتاً در واحدهای R&D و در سطح پروژه بررسی می کنند. به تازگی طرح پیشنهادی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری در سطح سازمانی به یکی از موضوعات پژوهش های تجربی تبدیل شده است. جونگ و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه ای بر روی ۳۲ شرکت تایوانی دریافتند که رهبری تحول آفرین ارتباطی مثبت و معنادار با نوآوری سازمانی دارد که از طریق هزینه های R&D و تعداد حق اختراعات به دست آمده در طول سه سال قبل اندازه گیری می شود.

همچنین رهبران تحول آفرین می توانند تأثیری مثبت بر موفقیت نوآوری ها در بازار داشته باشند. رهبرانی که چشم انداز نوآوری قدرتمندی را بیان می کنند و حس قدرت و اطمینان نشان می دهند تلاش خواهند کرد از موفقیت نوآوری ها در بازار مطمئن شوند. این رهبران کارکنان خود را بسیج می کنند تا از موفقیت نوآوری ها اطمینان حاصل کنند.

…..

پروپوزال های آماده

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

268 بازدید