عنوان پروپوزال: بررسی نقش اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: مطالعه موردی بنگاه تولیدی ثبت شده در بورس تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 12 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 12500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • سوال های پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های پژوهش (6 مورد)
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف مفهومی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اقدامات منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی) به معنای سیاست ها و اقداماتی است که مستلزم اجرای جنبه های «منابع انسانی (منابع انسانی)» یک موقعیت مدیریتی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، تحلیل شغل، کارمندیابی، گزینش، معارفه، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد، آموزش و پرورش و روابط کاری است (دسلر، 2007). مدیریت منابع انسانی از سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی تشکیل می شود که بر رفتار، نگرش و عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند (هو، هالنبک، گرهارت و رایت، 2007). چهار مدل برتر برای مدیریت منابع انسانی وجود دارد از جمله مدل مدیریت منابع انسانی فامبورن، تیچی و دوانا، مدل مدیریت منابع انسانی هاروارد، مدل مدیریت منابع انسانی گست و مدل مدیریت منابع انسانی وارویک (براتون و گولد، 1999).

رضایت شغلی

پرکاربردترین تعریف رضایت شغلی را لاک (1976) ارائه کرده است: یک حالت عاطفی خوشایند یا مثبت که ناشی از ارزیابی فرد از شغل است (هاک و طاهر، 2008). رضایت شغلی به عنوان نگرش کلی فرد به شغل خود نیز تعریف شده است (رابینز، 1999). مالینز (1993) بیان می کند که انگیزش ارتباط نزدیکی با رضایت شغلی دارد. عوامل مختلفی نظیر نیازها و خواسته های یک کارمند، روابط اجتماعی، سبک و کیفیت مدیریت، طراحی شغلی، جبران خدمات، شرایط کاری، فرصت های ادراک شده بلندمدت و فرصت های ادراک شده در جاهای دیگر به عنوان عوامل تعیین کننده رضایت شغلی شناخته می شوند (بیارس و رو، 1997؛ مورهد و گریفین، 1999).

فرایند کارمندیابی و گزینش

فرایند کارمندیابی و گزینش تصمیماتی را مشخص می کند که افراد مورد نظر بر اساس آن پیشنهادات شغلی را دریافت می کنند. هدف این اقدام افزایش تناسب بین کارکنان و سازمان، تیم ها و الزامات کاری و در نتیجه ایجاد یک محیط کاری بهتر است (زافریر، 2006). سیسیتم پیچیده کارمندیابی و گزینش می تواند تناسب بیشتر بین توانایی افراد و استخدام سازمان را تضمین کند (فرناندز، 1992).

 آموزش و پرورش

«آموزش و پرورش» به عنوان رایج ترین اقدام منابع انسانی شناخته می شود (زافریر، 2006). «آموزش و پرورش» به معنای هر گونه تلاش در جهت بهبود مهارت ها، توانایی ها و دانش کارکنان آتی است (آسواتاپا، 2008).

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط