عنوان پروپوزال: بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 15 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال آمیخته ترفیع

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پرسش اصلی تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

آمیخته ترفیع

مفهوم ترفیع،  به ترکیب و انواع روابط شخصی و غیرشخصی ای اشاره دارد که سازمان در طول یک دوره خاص به اجرا می گذارد. آمیخته ترفیعی خود شامل پنج عنصر تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و فروش شخصی است.

تبلیغات

تبلیغ” عبارت از ” ارسال پیام به منظور تاثیر بر نگرش فرد یا افراد نسبت به یک یا چند پدیده”  می باشد. “پیام” در این تعریف عبارت از ” چیزی است که باید به دیگری منتقل شود،خواه برای دادن اطلاعات و خواه برای اثرگذاری و اقناع” (يحيايي ايله‌اي ،1385).

پیشبرد فروش

پیشبرد فروش از تعداد زیادی ابزارهای محرک کوتاه مدت، نظیر کوپن، کالاهای ویژه، جوایز و تخفیفات خرید تشکیل می‌شود و هدف از آن، ترغیب مصرف کنندگان، فروشندگان و واسطه‌های فروش کالای شرکت است. رشد هزینه‌های مربوط به تبلیغات پیشبرد فروش در سال‌های اخیر به مراتب بیش از رشد هزینه‌های تبلیغات غیرشخصی بوده است. تبلیغات پیشبرد فروش، مستلزم تعیین اهداف تبلیغات پیشبرد فروش، انتخاب ابزار، تهیه برنامه، پیش آزمون و اجرای برنامه تبلیغات پیشبرد فروش و ارزیابی نتایج حاصله است. (کاتلر و آرمسترانگ،1391).

روابط عمومی

ایجاد تقاضا با ارائه اخبار شایان توجه در رسانه ها بدون پرداخت هزینه. روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، و معرفت شناسی بوده، از قدرت پیش بینی نتایج و قابلیت تکرار پذیری و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان اجتماعی برخوردار است(سفیدی، 1830،ص9).

روابط عمومی سازمان ارتباطات بین سازمان و عموم مردم به منظور ترویج روابط مطلوب و ترسیم تصویر مورد نظر. این شامل ارتباط با عموم مردم و نیز کارکنان، سرمایه گذاران، مشتریان، تحلیلگران و سایر ذینفعان. بر خلاف تبلیغات، روابط عمومی برای قرار گرفتن در معرض عموم از طریق اخبار و هدف آن مشروعیت پیام های شخص ثالث می باشد(بورا،2010،ص45).

پروپوزال های آماده سایت

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط