پروپوزال بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان در آموزش مجازی

Mعنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان در آموزش مجازی

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۳۰ صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Word

 

پروپوزال کیفیت خدمات آموزشی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان پژوهش
 • خدمات
 • کیفیت
 • کیفیت خدمات
 • ابعاد کیفیت خدمات آموزشی
 • بعد فیزیکی و ملموس
 • قابلیت اطمینان
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • ضمانت و تضمین خدمات
 • همدلی
 • راحتی
 • رضایت
 • آموزش مجازی
 • مشتری
 • متغیرهای پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • قلمرو پژوهش
 • الف) قلمرو موضوعی پژوهش
 • ب) قلمرو زمانی پژوهش
 • ج) قلمرو مکانی پژوهش
 • جامعه آماری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • پیشینه پژوهش
 • منابع

ابعاد کیفیت خدمات آموزشی

بعد فیزیکی و ملموس

بعد فیزیکی و ملموس شامل وجود تسهیلات و تجهیزات کاری و کالاهای ارتباطی است. تمام این ابعاد تصویری را فراهم می سازند که مشتری برای ارزیابی کیفیت، مثل امکانات رفاهی در محیط فیزیکی سازمان، مد نظر قرار می دهد (قلاوندی و همکاران، ۱۳۹۱).

قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان به معنی توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل اطمینان، به طوری که انتظارات مشتری تأمین شود. در واقع قابلیت اطمینان، عمل به تعهدات است. یعنی اگر سازمان خدماتی در زمینه زمان ارائه، شیوه و هزینه خدمات، وعده هایی می دهد، باید به آن عمل کند (نجفی و همکاران، ۱۳۹۳).

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

منظور از این بُعد تمایل به همکاری و کمک به مشتری است. این بعد از کیفیت خدمت، بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در قبال درخواست ها، سؤالات و شکایات مشتری تأکید می کند (قلاوندی و همکاران، ۱۳۹۱).

ضمانت و تضمین خدمات

ضمانت و تضمین بیانگر شایستگی و توانایی کارکنان در القاء حس اعتماد و اطمینان به مشتری، نسبت به سازمان است. این بعد از کیفیت خدمت مخصوصاً در خدماتی مهم است که ریسک بالاتری داشته باشند (نجفی و همکاران، ۱۳۹۳).

همدلی

توجه شخصی و اختصاص زمان کاری مناسب برای مشتریان، یعنی اینکه با توجه به روحیه افراد، با هر کدام از آنها برخورد ویژه ای شود، به طوری که مشتریان قانع شوند که سازمان آنها را درک کرده است و آنها برای سازمان مهم هستند (قلاوندی و همکاران، ۱۳۹۱).

راحتی

لاو لاک و همکارانش بیان می کنند راحتی (سهولت) عامل اصلی است که مشتری را به استفاده از خدمات اتوماتیک سوق می دهد. علاوه بر آن راحتی عامل تعیین کننده کیفیت خدمات و عامل حیاتی برای رضایت مشتری به شمار می رود (الهواری، ۲۰۱۱).

رضایت

رضایت یا رضامندی احساسی است که فرد به هنگام برآوردن یک خواسته تجربه می کند، به دیگر سخن، رضایت نتیجه ای است که از رهبری به سوی هدف حاصل می شود (مقیمی، ۱۳۹۴).

الیور اعتقاد دارد که رضایت مندی مشتری یا عدم رضایت اوبرآمده از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی است که دریافت کرده است که بر تصور از عملکرد محصول یا خدمت در مقایسه با انتظاراتی که قبل از خرید داشته ایم، تأکید دارد (طباطبایی، ۱۳۹۵).

آموزش مجازی

مجموعه فعالیت های آموزشی گفته می شود که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای، شبکه ای و مجازی و… صورت می گیرد. به عبارتی کلیه ی برنامه هایی را که از طریق شبکه های رایانه ای به ویژه اینترنت، منجر به یادگیری می شود (کیا، ۱۳۸۸). آموزش مجازی یک یادگیری اینترنتی است که می توان شامل رساندن مطالب در چندین شکل، مدیریت آموزشی و یک مجموعه شبکه شده از فراگیران و تعدادی توسعه دهندگان و کارشناسان خبره می باشد، همچنین آموزش مجازی یادگیری را سریعتر و با هزینه کمتر میسر می سازد. به علاوه دستیابی به آموزش برای همه و شرکت همگان در فرایند یادگیری را مهیا می سازد.

مشتری

مشتری به سازمان یا فرد گفته می شود که محصول یا خدمات دریافت می کند.

 

مدل مفهومی پروپوزال کیفیت خدمات آموزشی

مدل مفهومی پروپوزال کیفیت خدمات آموزشی

توضیحات پروپوزال کیفیت خدامت آموزشی

پروپوزال فوق با هدف بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان در آموزش مجازی طراحی شده است که متشکل از ۷ فرضیه یک فرضیه اصلی و ۶ فرضیه فرعی می باشد همراه بامدل مفهومی می باشد. پرسشنامه نیز به پیوست فایل می باشد.

پروژه های مرتبط

 

پروپوزال های مدیریتی

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

400 بازدید