پروپوزال بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • پیشینه پژوهش
 • سوالات اصلی تحقیق
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • روش تحقیق
 • قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری)
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روش تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تعریف واژهای عملیاتی
 • کیفیت خدمات ادراک شده
 • رضایت مشتری
 • تصویر مشتری
 • تعهد
 • اعتماد
 • پرسشنامه
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رضایت مشتری

رضایت مشتری به دو صورت تعریف شده است: به عنوان خروجی و یا به عنوان فرایند. دسته ی اول رضایت مشتری را به عنوان نتیجه ی نهایی حاصل از مصرف یک کالا یا خدمت تعریف می کنند. خروجی فرایند خرید و مصرف که در نتیجه ی مقایسه ی خدمات وهزینه های خرید با آنچه توسط مشتری پیش بینی شده بود، حاصل می شود. دسته ی دوم تعاریفی هستند که بیشتر بر جنبه های ادراکی و روانشناختی تاثیر گذار بر رضایت مشتری تاکید دارند، ارزیابی اینکه آیا کالا یا خدمت دریافت شده همانگونه که انتظار می رفته بوده است  یا ارزیابی اینکه آیا آلترناتیو انتخاب شده با معیارهای از پیش تعیین شده سازگار بوده است.

رضایت مشتری

رضایت مشتری یکی از  پایه ای  ترین  مفاهیم  ارزیابی  است  که  در خیلی از کسب و کارها دنبال می شود. رضایتمندی مشتریان مرتباً به صورت ادواری و یا پس از هر تغییر ساختاری، اندازه گیری می شود با مرور ادبیات رضایتمندی مشتری در می یابیم که این تعاریف اکثراً از طریق مصاحبه با آزمودنی ها یا همان مشتریان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند.

نتایج این بررسی ها نشان داده است که بیشتر این تعاریف در مقایسه با هم دارای هم پوشی هستند با مرور نقطه نظرات محققان در مورد تعاریف رضایتمندی ملاحظه می شود که سه عامل اصلی در همه تعاریف وجود دارد، که مجموعه این عوامل می توانند مبنای یک تعریف جامع از رضایتمندی را بدست دهد، این عوامل عبارتند از: رضایت مشتریان عکس العملی احساسی (عاطفی) یاحالتی ازدرک متقابل و شناختی است رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه بر روی انتظارات از تولید و تجربه استفاده از خدمت و یا مصرف و غیره است (پراتن،۲۰۰۴، ۳۸۶).

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

296 بازدید