پروپوزال بررسی رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت منابع انسانی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • متغیر کنترل
 • روش پژوهش
 • تعریف واژه ها و مفاهیم
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رشد حرفه ای و تعهد موثر

تعهد موثر به ضمیمه روانشناسی کارمند در سازمانش اطلاق می شود به عبارت دیگر کارکنان وفادار برای ماندن در سازمان انتخاب می شوند. یک دلیل برای ماندن در سازمان به توانایی افراد در ارضای نیازهایشان مربوط است.

همانطور که تعریف شد رشد حرفه ای ارضای نیاز را در بعضی سطوح سرکوب می کند. بنابراین پیشنهاد می شود که رشد حرفه ای باید با تعهد سازمانی ارتباط موثر داشته باشد.

کارکنان با تجربه تر که نیازهایشان در سازمان بیشتر ارضا می شود تعهد موثر بیشتری دارند نسبت به افراد کم تجربه رسیدن به اهداف سازمانی نشان می دهد که نظم بیشتر نیاز به رضایت دارد،در حالی که ارتقا و پاداش مقیاس هایی از چگونگی نگریستن سازمان به کارکنان را فراهم می کند.

رشد حرفه ای و تعهد هنجاری

تعهد هنجاری به تعهد روانشناسی کارمند به سازمان اطلاق می شود. و شامل تجربیات اجتماعی است که بر اقتضای وفاداری یا یک تعهد روانی برای جبران مزایای دریافت شده از سازمان است. کارکنان با تعهد هنجاری بالا در سازمان باقی می مانند چون اعتقاد دارند که آن کاری درست و اخلاقی است. تعهد هنجاری مبتنی بر هنجارهای متقابل است: افراد باید کمک کنند و به کسانی که به آنها کمک کردند صدمه نزنند.

در نتیجه کارکنانی که اعتقاد دارند سازمان در رشد حرفه ای آنها مشارکت می کند یک حس اخلاقی از تعهد به سازمان دارند. وینر (۱۹۸۲) تذکر می دهد که یکی از پایه های توسعه تعهد روانی کارمند، حمایت اقتصادی سازمان از آموزش کارمند است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

127 بازدید