پروپوزال بررسی رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: مطالعه موردی در صنعت لوازم آرایشی ایران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: مطالعه موردی در صنعت لوازم آرایشی ایران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی، بازرگانی بین الملل

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله بررسی رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

شرکت های بین المللی هم به فرآیند استاندارد سازی و هم به انطباق استراتژی ها به منظور کسب مزیت رقابتی در بازارهای خارجی وابسته هستند. با تطبیق مولفه های آمیخته بازاریابی با محیط های محلی، مدیران این فرصت را دارند که هزینه اشتباهات و تفاوت های فرهنگی را کاهش دهند. در این پژوهش، کالانتون و همکاران (۲۰۰۶) دریافتند که ارتباط مثبتی بین عملکرد صادراتی و استراتژی انطباق محصول در هر سه کشور وجود دارد که این تحقیق در آنجا انجام شده است. استراتژی آمیخته بازاریابی تطبیقی می تواند بر مبنای هلم و گریش تئوری تصادفی توضیح داده شود که بر تفاوت های فرهنگی و مقررات بازارهای خارجی در شکل دادن به استراتژی نهایی تاکید دارد (هلم و گریش  ۲۰۱۴).

استراتژی تطابق محصول عبارت است از فعالیت های آگاهانه و برنامه ریزی شده رضایتمندی و برآورده کردن سلیقه و ترجیحات مصرف کننده (کالانتون و همکاران ۲۰۰۶). شرکت های بین المللی از استراتژی انطباق زمانی استفاده می کنند که مسئولیت پذیری محلی در محیط داخلی نیاز باشد و این موضوع منجر به افزایش فروش و سودآوری بیشتر شود (کاوسگیل و ژو ۱۹۹۴).

انطباق قیمت گذاری در بازارهای خارجی پاسخ به موقع به تغییر شرایط در محیط بازار و موقعیت های رقابتی را تضمین می کند. با تکیه بر استراتژی قیمت گذاری، صادر کنندگان، افزایش تعداد مشتریان خارجی را با توجه را هدف گذاری کرده اند (لئونیدو و همکاران ۲۰۰۲). استراتژی های توزیع و ارتقا به عنوان عناصر آمیخته بازاریابی با عملکرد صادراتی در پژوهش های قبلی مرتبط بوده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

16 بازدید