پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری

پیشینه پژوهش

بخش اعظم ادبیات رضایت مشتری در ارتباط با محیط خرده فروشی است (اولیور، ۱۹۸۱؛ سوان و تراویک، ۱۹۸۱ را مشاهده کنید). تعداد کمی از مطالعاتی که صنعت خدمات مالی را بررسی کرده اند عمدتاً در ارتباط با بانکداری خرده فروشی بوده اند (برای مثال، کاروانا، ۲۰۰۲؛ چان و همکاران، ۲۰۰۳ را مشاهده کنید).

در ارتباط با تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده، یکی از اولین مطالعات زایتهمل (۱۹۸۵) آثار معنادار جنسیت، سن و درآمد را به دست آورده است. از آن به بعد، آثار احتمالی متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی در مطالعات مختلف مورد توجه بوده است. هامبورگ و گیرینگ (۲۰۰۱) از خرید اتوموبیل برای تحلیل تأثیر مشخصات فردی بر رابطه بین رضایت و وفاداری استفاده کردند. در میان متغیرهای مورد بررسی آن ها جنسیت، سن و درآمد وجود دارد.

میتال و کاماکورا (۲۰۰۱) به مدیران هشدار می دهند که به اشتباه نتیجه گیری نکنند که رضایت مشتری بر رفتار خرید تأثیر نمی گذارد زیرا تفاوت در مشخصات مصرف کننده می تواند دلیل روابط متغیر بین سازه ها باشد. یکی از یافته های آن ها این است که احتمال خرید مجدد یک برند از سوی زنان به خاطر سطح معینی از رضایت، بیشتر از مردان است. در ارتباط با تحصیلات، آن ها دریافتند که احتمال خرید مجدد افراد دارای سطوح بالاتر تحصیلات به خاطر سطح معینی از رضایت نسبت به مشتریان دارای سطوح تحصیلات پایین تر، کمتر است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

131 بازدید